Vredesvluchten

Vrede lijkt zo groot en ongrijpbaar. Maar er zijn heel wat gewone mensen die  zich op een bescheiden manier inzetten  voor vrede en gerechtigheid. Dat varieert van een bekende die zich inzet voor een fijne buurt, tot mensen die zich staande houden in conflictgebieden.

Het zijn vaak de kleine, alledaagse acties van mensen die ons inspireren en die een verschil maken in een verscheurde wereld. Via vredesvluchten wil PAX het werk van vredesactivisten zichtbaar maken. Bemoedig hen, verbindt je met hen en stuur een vredesduif. 


Aferdita

Dialoog in Kosovo

Dwars door de stad Mitrovica in Kosovo loopt de Ibar-rivier. Een duidelijke grens, die de stad in tweeën splijt. Het grootste deel van de bevolking in de stad is Albanees, maar er wonen ook veel Serven. In het verleden kwam het regelmatig tot gewelddadig conflict tussen de beide groepen. Nu worden ze van elkaar gescheiden door de rivier, die zo letterlijk een grens vormt tussen noord en zuid, tussen Albanezen en Serven.

Door de verschillende conflicten uit het verleden is er nog vijandschap over en weer. De centrale Nieuwe Brug, die permanent wordt bewaakt is helaas nog steeds een symbool van het aanwezige wederzijdse onbegrip in Kosovo.

 

Aferdita Sylah Shehu steekt al jaren wél de brug over. Zij gelooft in een andere toekomst. Aferdita is directeur van de Kosovaarse organisatie Community Building Mitrovica (CBM), dat in 2001, vlak na de oorlog van 1998-99 werd opgericht samen met PAX. Deze organisatie heeft zich tot doel gesteld om ontmoeting en dialoog te faciliteren tussen burgers in geheel Mitrovica. De staf bestaat uit Serven én Albaniërs, die zijn opgegroeid in deze regio en het voormalige vertrouwen tussen mensen weer willen herstellen.


“Ik vind dat iedere burger in vrijheid moet kunnen leven en hun rechten beschermd moeten zien”, zegt Aferdita. “Ik geloof dat vrede door gewone mensen gebouwd kan worden en dat hun stem in alle fasen van onderhandeling cruciaal is voor duurzame vrede. Ik ben heel trots dat wij bij CBM in staat zijn om duurzame bruggen van inter-etnische samenwerking te slaan. Wij geloven erin dat we hierdoor uiteindelijk in vrede kunnen samenleven.”


De organisatie CBM ondersteunt verschillende lokale projecten rond concrete issues die spelen in de gemeenschappen. Zo bieden zij ondersteuning aan vrouwen en minderheden, en faciliteren dialoogprojecten met jongeren. Daarnaast hebben ze samen met PAX en UN-Habitat een innovatief programma ontwikkeld dat samenwerking tussen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en burgers van verschillende gemeenschappen stimuleert.

 “We brengen stapje voor stapje lokale bestuurders, burgers en maatschappelijke organisaties van zowel de Servische als Albanese gemeenschappen samen. Door het delen en werken aan gelijke uitdagingen, worden netwerken opgebouwd en de onderlinge relaties versterkt.”

 

Wil jij Aferdita en haar team van CBM bemoedigen in het werk dat zij doen voor vrede in Kosovo?

Stuur dan een vredesduif. Verbindt je met Aferdita en haar team in Mitrovica die zich inzetten voor vrede.

Je kunt dit vredeswerk ook steunen via de collecte. Bestel hiervoor gratis de collectefolder waarin het werk van Aferdita staat uitgelicht.