Onderwijsmateriaal

Op zoek naar onderwijsmateriaal over vrede, veiligheid en verbinden over grenzen? PAX maakt dit jaar zelf geen lesmateriaal maar er zijn genoeg andere organisaties die dat wel doen. Hieronder vind je verschillende lespakketten, materialen en werkvormen, voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. 


Voor het primair onderwijs:

 • Niemand kent Rat, maar toch is hij al veroordeeld! Aan de hand van het boek ‘Kikker en de vreemdeling’, die ook verfilmd is, kan je met de kinderen nadenken over waarom ze vinden wat ze vinden. Deze les is geschikt voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. De lesbrief en de verfilming zijn online beschikbaar, het boek kan gekocht worden. 
 • Stel je eens voor: er zijn geen grenzen. Dit is een van de vele vragen die John Lennon in zijn bekende lied Imagine stelt. De vragen in dit liedje kan je, aan de hand van een lesbrief en verdere vervolgactiviteiten, proberen te beantwoorden met de kinderen. Deze lesbrief is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en online beschikbaar.
 • Kleuren bestaan apart, maar samen vormen ze toch een regenboog. Met de bundel ‘Van kleur tot boog’ kan je het met de kinderen hebben over onderlinge verschillen en de positie van het ‘ik’ in de groep. Alle opdrachten in deze bundel zijn geschikt voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Dit lesmateriaal is, na login, gratis te downloaden.
 • Regels zijn er genoeg, maar sommige regels bestaan om jouw rechten te beschermen. Met dit lespakket, bestaande uit filmpjes en spelletjes, kan je de kinderen van alles leren over mensenrechten en veiligheid. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Het hele lespakket staat online en de docentenhandleiding is hier te vinden.
 • Ikke, Ikke, Ikke en de rest. Aan de hand van dit lesplan, met gedichten en zoekopdrachten, kan je met de kinderen filosoferen over het ‘ik’ ten opzichte van de anderen op de wereld. Deze opdrachten zijn geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en online beschikbaar.
 • Waarom zijn mensen in andere landen soms niet veilig? In twee interactieve lessen met bij behorende opdrachten leren de kinderen wat vluchtelingen zijn en hoe het is om naar Nederland te vluchten. Deze lessen zijn geschikt voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar. De digibordlessen, docentenhandleiding, werkbladen en placemats zijn online beschikbaar.

 

Voor het voortgezet onderwijs:

 • Op Lesbos vind je niet alleen veel Nederlandse vakantiegangers, maar ook veel vluchtelingen onderweg naar Europa. In de documentaire ‘The Island of All Together’ gaan deze mensen weer met elkaar in gesprek. Dit lespakket is geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo. De documentaire, samen met het lesblad, zijn online beschikbaar
 • Uniek of Identiek? Met een voelspel, schooljournaal en het bespreken van Daniël 6, ga je met de leerlingen in gesprek over polarisatie en wij-zij denken. Deze les is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en online beschikbaar.
 • Social media in de tijd van revoluties. In de documentaire #chicagoGirl zie je hoe de negentienjarige Ala’a Basatneh vanuit Chicago een online netwerk van revolutionairen in Syrië onderhoud. Deze documentaire geeft de leerlingen wat achtergrondinformatie over het conflict in Syrië en leert ze over activisme. De documentaire en bijbehorende lesbrief zijn geschikt voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en gratis te bestellen.
 • Antisemitisme, racisme en discriminatie komen overal in Europa voor. ‘Stories that move’ laat leerlingen nadenken over diversiteit en discriminatie door middel van verschillende interactieve levensverhalen. Dit lesmateriaal is geschikt voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en gratis online beschikbaar.
 • Wat vinden jouw leerlingen eigenlijk van gevoelige maatschappelijke onderwerpen? Met de methode ‘Gesprek op voeten’ geef je alle leerlingen, zowel verbaal als non-verbaal, de kans om hun stem te laten horen. Deze handleiding kan gebruikt worden voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs en is online beschikbaar.
 • Vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden kunnen nog wel eens botsen, ook in de klas. Met dit lesmateriaal maak je leerlingen bewust van het belang van deze verschillende grond- en mensenrechten, en de impact die het heeft op hun leven. Dit interactieve lespakket is geschikt voor havo/vwo en is online beschikbaar.

En neem vooral ook eens een kijkje op de website van Stichting Vredeseducatie. Hier vind je verschillende interactieve methodieken en projecten over vrede, democratie en conflicthantering.


Wil je ook buiten de Vredesweek aandacht besteden aan vrede en veiligheid in de klas? Speciaal voor docenten en leerlingen in het vo en mbo heeft PAX het scholenproject Verhaal van een vluchteling opgezet. Samen met samenwerkingspartner Critical Mass biedt PAX o.a. een lespakket aan. Hierin spelen leerlingen een Serious Game, ontmoeten ze een Syrische gastspreker en bespreken ze deze ervaringen in een nagesprek.