Inspiratiedag Amersfoort

Wil je weten wat jij kunt doen tijdens de Vredesweek? Kom dan naar de Inspiratiedag Amersfoort op 9 maart 2019. Hier leer je meer over het jaarthema Vrede verbindt over grenzen, en krijg je creatieve ideeën voor activiteiten rondom dit thema. Ook kun je er andere mensen ontmoeten die meedoen, en ideeën met hen uitwisselen.

Programma

Het programma ziet er op 9 maart als volgt uit:

9:30     Inloop met koffie en thee

10:00   Gezamenlijke opening

Met o.a. een bijdrage van Jan Gruiters, algemeen directeur PAX, en een inhoudelijke verdieping van het jaarthema Vrede verbindt over grenzen door George Gelauff. Als maatschappelijk betrokken onderzoeker denkt George Gelauff vanuit zijn religieus-humanistische levensvisie na over de samenleving en de toekomst. Hij schreef onlangs dit artikel Op zoek naar het midden voor het Filosofie Magazine. Momenteel is hij als programmaleider maatschappelijke betrokkenheid werkzaam bij het Apostolisch Genootschap.

Tot slot wordt de eerste poster voor de Vredesweek onthuld, gemaakt door kunstenaar Jakob de Jonge (de tweede en derde worden in Nijmegen en Rotterdam onthuld).

11:00   Eerste ronde workshops (zie onder meer informatie)

12:30   Lunch

Tijdens de lunch is er gelegenheid om anderen te ontmoeten, kennis te maken met de twee nieuwe e-learning modules van PAX over fondswerving en over promotie en publiciteit, en advies in te winnen bij een communicatiemedewerker van PAX.

13:30   Tweede ronde workshops (zie onder meer informatie)

15:00   Gezamenlijke afsluiting met een muzikaal optreden van mannenkwartet QuatreMen!

Rond 15:15 is de dag afgelopen.

Workshops

Centraal staat het jaarthema Vrede verbindt over grenzen. Grenzen horen bij het leven, zijn soms nodig ter bescherming, maar kunnen ook een blokkade vormen. Grenzen kunnen allerlei vormen hebben: je hebt geografische grenzen, maar ook culturele of religieuze grenzen, of morele grenzen –  wat is toelaatbaar en wat niet. PAX ontwikkelt dit jaar verschillende manieren om de zichtbare en onzichtbare grenzen in onze samenleving te onderzoeken.

Je kunt beginnen met je te verdiepen in wat er in jouw eigen omgeving eigenlijk speelt. En dan niet alleen in je eigen bubbel, maar in de verschillende bubbels die in jouw dorp of stad soms naast elkaar leven. Waar maken mensen zich zorgen over, waar dromen ze van? In de workshop ‘Grenzen lokaal: hoe maak je een analyse van de situatie in jouw eigen dorp of stad?’ leer je van Dion van den Berg, PAX medewerker in het Balkanprogramma, hoe je een eenvoudige conflictanalyse kunt uitvoeren. Wil je daarna hiermee aan de slag, dan kun je de komende maanden een dagje een collega van PAX ‘lenen’ om dit samen met jou uit te voeren!

Het is makkelijk om met vrienden over vrede te spreken, maar ingewikkelder wordt het als je met mensen die je minder goed kent of die andere ideeën hebben dan jij, probeert samen te werken. Terwijl dáár de vrede juist echt begint. Hoe kun je coalities bouwen in jouw eigen dorp of stad, buiten de grenzen van je eigen bubbel, en zo meer impact hebben? Vanuit PAX komt Mathieu Hermans, expert op het gebied van partnering, ervaringen delen uit de landen waar PAX werkt, in de workshop ‘Grenzen lokaal: hoe kun je verschillende partijen in jouw dorp of stad succesvol samen laten werken aan vrede?’. Hij doet dit in samenwerking met een praktijkvoorbeeld vanuit één van de Ambassades van Vrede.

In de workshop ‘Hoe organiseer ik een Walk of Peace’ deelt Wim Kanis, die zelf al zeven (!) Walks of Peace meewandelde, zijn ervaringen, en geeft tips hoe je je Walk of Peace kunt laten aansluiten bij het thema van dit jaar. Tot slot vertellen Edwin Ruigrok, identiteitsmedewerker bij PAX, en Klaas Touwen, evangelisch-luthers theoloog, in de workshop ‘PAX Vieren: hoe organiseer je een viering over het jaarthema 2019’ hoe dit jaar in de PAX Vieren (liturgiekrant) aandacht wordt besteed aan het thema, en hoe je dat in een viering kunt verwerken.

Kun je er op 9 maart niet bij zijn? Op 23 maart vindt de Inspiratiedag Nijmegen plaats, en op 13 april is de Inspiratiedag Rotterdam.

Praktische informatie

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Ambassade van Vrede Amersfoort.

Lokatie: Meridiaan 39, 3813 AT Amersfoort

Lunch: Is inbegrepen, speciale dieetwensen kunnen in het aanmeldformulier worden aangegeven.

Deelname: Gratis

Vragen? Mail ons via vredesweek@paxforpeace.nl.

 

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier: