Thema 2018

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor Vrede!
Dit jaar is het thema van de Vredesweek 'Generaties voor Vrede!'. Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iederéén raakt, zo kunnen alle generaties, jong en oud, zich inzetten voor vrede. Ieder op zijn of haar eigen manier, en óók gezamenlijk!

Binnen dit thema onderscheiden we drie lijnen:

- Vredeseducatie: hoe geef je vrede door aan een volgende generatie?

- Impact van oorlog: hoe verwerken verschillende generaties oorlogservaringen?

- Eigenheid en solidariteit tussen generaties: sociaal-maatschappelijke actualiteit in Nederland

Jongere generaties laten zich vaak inspireren door bijzondere rolmodellen - binnen hun familie, in de wereldgeschiedenis, of vanuit hun geloof. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, in de hoop dat deze verhalen hen als gids kunnen dienen. Ook oorlogsherinneringen en -trauma’s kunnen van ouder op kind worden doorgegeven. Door de komst van vluchtelingen in ons midden worden we hier opnieuw mee geconfronteerd, en groeit het besef dat vrede niet iets vanzelfsprekends is. Het delen van verhalen kan bijdragen aan de verwerking van het verleden en de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Het is belangrijk om er op te vertrouwen dat, iedere generatie opnieuw, mensen opstaan die zich verzetten tegen onrecht en hopen op vrede, en bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich nemen.

De komende tijd zal PAX samen met onze achterban en partners dit thema verder invulling gaan geven, onder andere op de Ambassadeursdagen, op onze website en in onze nieuwsbrief, en in de materialen die we gaan ontwikkelen. Heb je een goed idee of leuke tip? Mail ons via vredesweek@paxforpeace.nl.