Sprekersbank

Hoe is het om in Syrië, Zuid-Soedan, Irak of elders met lokale activisten aan vrede te werken? Medewerkers van PAX komen graag naar jullie vereniging, kerk, school om te vertellen over hun vredeswerk. Gedreven en ervaren mensen die de lokale situatie in de verschillende conflictgebieden waar PAX actief is als geen ander kennen.

Stuur je aanvraag naar voor een spreker naar vredesweek@paxvoorvrede.nl. Vermeld in je verzoek de gewenste datum, locatie, titel en omschrijving van de bijeenkomst, aantal bezoekers (minimaal 25) en beschrijf wat er van de spreker wordt verwacht. 

Aan het uitnodigen van de sprekers zijn geen kosten verbonden. Wel ben je altijd welkom om een donatie te doen voor het vredeswerk van PAX op bankrekening NL03TRIO0390515000.

 

 • Marjolein Wijninckx

  Functie: Programmaleider Midden-Oosten (Syrië en Libanon)

  Kennis: Syrië, Libanon, Jordanië, Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Evert-Jan Grit

  Functie: Programmamedewerker Midden-Oosten / campaigner Adopt a Revolution

  Kennis: Syrië, scholenproject ‘Lessen in Vrede’ in Aleppo, jongeren en activisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Selma Oostwaard

  Functie: Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

  Kennis: Campagnevoeren tegen kernwapens, humanitaire ontwapening

  Lees meer
 • Guido de Graaf Bierbrauwer

  Functie: Programmaleider Peace Activism 2.0

  Kennis: Peace Activism 2.0: Nieuwe vormen van (vredes)activisme, zowel online als offline, geweldloos verzet en volksrevoluties (Servië, Georgië, Oekraïne, Egypte, Tunesië). Daarnaast kennis van Oost-Europa: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

  Lees meer
 • Sam van Vliet

  Functie: Programmamedewerker Midden-Oosten

  Kennis: Libanon, Syrië, Jemen, Irak, islam, vluchtelingenproblematiek, demografische veranderingen

  Lees meer
 • Pim Gerritsen

  Functie: Programmamedewerker Peace Activism 2.0/Midden-Oosten

  Kennis: Nieuwe vormen van activisme, vredesactivisme in het Midden-Oosten.

  Lees meer
 • Kathelijne Schenkel

  Functie: Programmaleider Zuid-Soedan

  Kennis: Zuid-Soedan, olie-industrie, bedrijven en conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, lobby en onderzoek.

  Lees meer
 • Anke Kluppels

  Functie: Programmaleider Gender, vrede, veiligheid

  Kennis: Gender, vrede en veiligheid, vrouwenrechten, (vrouwen) activisme, Hoorn van Afrika, Zuid-Soedan, UNSCR 1325.

  Lees meer
 • Cinta Depondt

  Functie: Programmaleider Oekraïne

  Kennis: Mediatie, dialoogprocessen, polarisatie, geweldloze communicatie, voormalige Sovjet-Unie (Oekraïne, Rusland, Zuidelijke Kaukasus), niet-erkende gebieden

  Lees meer
 • Dion van den Berg

  Functie: Beleidsadviseur

  Kennis: Lokaal vredeswerk in Nederland, de geschiedenis van de Nederlandse vredesbeweging, interreligieuze dialoog, democratisering, vredeswerk in Srebrenica, Oekraïne, Syrië, Congo en Zuid-Soedan.

  Lees meer
 • Sara Ketelaar

  Functie: Programmaleider Borderlands Zuid-Soedan/ Oeganda/ Kenia

  Kennis: Lokale vredesprocessen tussen nomadische groepen, grensgebied Zuid-Soedan, Kenia, Oeganda, Kuron vredesdorp (Zuid-Soedan)

  Lees meer
 • Wouter Kolk

  Functie: Campagne leider Bloedkolencampagne

  Kennis: Bedrijven & Mensenrechten, Campagnes, Colombia.

  Lees meer
 • Annemarieke Hollanders

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: Religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Mathieu Hermans

  Functie: Stafmedewerker Veiligheid

  Kennis: Midden-Oosten, Kaukasus, Balkan, West-Afrika, onderhandelings- en dialoogprocessen.

  Lees meer
 • Pieter Dronkers

  Functie: Programmaleider Israël-Palestina

  Kennis: Israël, Palestina, religie en conflict, dialoogprocessen.

  Lees meer
 • Elske van Gorkum

  Functie: Programmaleider DR Congo

  Kennis: Centraal- Afrika, vredesopbouw, pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding van onderaf

  Lees meer
 • Edwin Ruigrok

  Functie: Beleidsmedewerker Identiteit

  Kennis: Religie en samenleving, kerkelijke relaties.

  Lees meer
 • Roos Boer

  Functie: Programmaleider explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  Kennis: (Explosieve) wapens, landmijnen, clustermunitie, killer robots, civic diplomacy, sociaal verantwoord investeren, campagne voeren.

  Lees meer
 • Sander Otten

  Functie: Programmamedewerker Colombia

  Kennis: Latijns Amerikaanse politiek en sociale bewegingen, mijnbouw, inheemse volkeren.

  Lees meer
 • Marianne Moor

  Functie: Programmaleider Colombia

  Kennis: Gewapend conflict en vredesprocessen in Colombia, delfstoffen en conflict, ‘bloedkolen’, vredesinitiatieven inheemse stammen, ontvoeringen.

  Lees meer
 • Jelena Sporin

  Functie: Programmamedewerker Hoorn van Afrika

  Kennis: Soedan, de Nuba Mountains, lokale vredesopbouw.

  Lees meer
 • Frank Slijper

  Functie: Programmaleider Wapenhandel

  Kennis: Wapens, wapenproductie en wapenhandel, killer robots.

  Lees meer
 • Anton Quist

  Functie: Programmamedewerker Bescherming van burgers

  Kennis: Zuid-Soedan, doen van lokaal onderzoek naar veiligheidsbeleving van burgers in conflictgebieden, vredesmissies, samenwerking burgers met militairen

  Lees meer
 • Joris van de Sandt

  Functie: Thematisch Programmaleider Latijns Amerika

  Kennis: Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten; milieuconflicten, rechten van inheemse en Afro-Amerikaanse gemeenschappen, mechanismen ter bevordering van burgerparticipatie in besluitvorming op het gebied van beheer van natuurlijk

  Lees meer
 • Zeljko-Puco Danilovic

  Functie: Programmaleider Balkan

  Kennis: Bosnië en Herzegovina (Srebrenica in het bijzonder), (Zuidwest-) Servië (met name Sandžaken Vojvodina).

  Lees meer
 • Egbert Wesselink

  Functie: Programmaleider Delfstoffen

  Kennis: Delfstoffenwinning, veiligheid en mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 'bloedkolen'.

  Lees meer
 • Joost van Puijenbroek

  Functie: Strategisch adviseur

  Kennis: DR Congo en buurlandenland, goudwinning, illegale exploitatie van tropisch oerwoud, Afrikaanse Unie.

  Lees meer
 • Wim Zwijnenburg

  Functie: Beleidsadviseur Inhumane Wapens

  Kennis: wapenhandel, wapenexport, wapenhandelsverdragen, (bewapende) drones in conflicten en verarmd uranium

  Lees meer
 • Wilbert van der Zeijden

  Functie: Programmaleider Veiligheid en Defensie

  Kennis: bescherming van burgers in conflictgebieden, Europese veiligheid, de NAVO, kernwapens, toxische effecten van oorlog, internationale militaire infrastructuur.

  Lees meer
 • Susi Snyder

  Functie: Programmaleider Kernwapens

  Kennis: de Verenigde Naties, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, ontwapening, gender, de NAVO en kernwapens. Let op: Susi spreekt in het Engels.

  Lees meer
 • Nico Plooijer

  Functie: Programmaleider Hoorn van Afrika

  Kennis: Zuid-Soedan, Soedan, lokale vredesprocessen, lobby & advocacy, vredesonderhandelingen.

  Lees meer
 • Simone Remijnse

  Functie: Programmamedewerker Lokaal bestuur en vredesopbouw

  Kennis: Colombia en Zuid-Soedan, conflictbemiddeling, ondersteuning slachtoffers, dialoog, lokaal bestuur in conflictgebied.

  Lees meer
 • Miriam Struyk

  Functie: Directeur Programma's

  Kennis: wapens, human security, humanitaire interventies, internationale verdragen over killer robots, kernwapens, clustermunitie en landmijnen.

  Lees meer