PAX Duif

PAX zet mensen in de schijnwerpers die positieve verandering brengen. Mensen die doorgaan waar anderen stoppen, die muren doorbreken die tussen ons in staan. Of je nu grote bedrijven voor de rechter brengt die de vrede bedreigen of dat je de kansen van kinderen op een mooie toekomst vergroot. Of het op kleine of grote schaal is, deze vredeshelden werken aan een vreedzamere wereld. Zij steken hun nek uit en daarom verdienen ze de PAX Duif.

De ontvangers van de PAX Duif 2021 zijn bekend!

Edy Korthals Altes, Mercedes Zandwijken, Milieudefensie & Donald Pols, juffen Astrid & Jolanda en Jack Munayer ontvingen dit jaar een PAX Duif.

Bekijk de videos en lees meer over de uitreiking van de PAX Duiven op paxvoorvrede.nl.


Juryleden PAX Duif 2021:

Juryvoorzitter Sinan Can 
 

Programmamaker en journalist Sinan Can, bekend van onderandere de TV-series 'De Arabische Storm' en 'Bloedbroeders', reist metregelmaat naar conflictgebieden. Hij wil de verhalen vertellen van de mensendie daar leven. Zo laat hij Nederland op een indringende en toegankelijkemanier kennismaken met de Arabische Lente, het conflict in Syrië en in Afghanistan.In 2016 won hij de ereprijs Journalist voor de Vrede omdat hij met zijn “onafhankelijkeen kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid”.  

Programmamaker en journalist Sinan Can, bekend van onder andere de TV-series 'De Arabische Storm' en 'Bloedbroeders', reist met regelmaat naar conflictgebieden. Hij wil de verhalen vertellen van de mensen die daar leven. Zo laat hij Nederland op een indringende en toegankelijke manier kennismaken met de Arabische Lente, het conflict in Syrië en in Afghanistan. In 2016 won hij de ereprijs Journalist voor de Vrede omdat hij met zijn “onafhankelijke en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid”.     


Chantal Suissa

Chantal Suissa is trainer, spreker, coach, opiniemaker énadviseur. Maar vooral een verbinder. Ze was hoofdredacteur vandiversiteitsplatform NieuwWij en heeft diverse succesvolle programma’s opgezet gerichtop verbinding in de samenleving en empowerment van jongeren. Zoals het diversiteitsproject‘180 Amsterdammers’ en ‘Mo & Moos’, een platform voor joodse enislamitische jongeren. Hiermee won ze in 2018 een PAX Duif. “Mo & Moos”legt de nadruk op de overeenkomsten tussen de joodse en islamitischegemeenschap en nu eens op de verschillen.”


Chantal Suissa is trainer, spreker, coach, opiniemaker én adviseur. Maar vooral een verbinder. Ze was hoofdredacteur van diversiteitsplatform NieuwWij en heeft diverse succesvolle programma’s opgezet gericht op verbinding in de samenleving en empowerment van jongeren. Zoals het diversiteitsproject ‘180 Amsterdammers’ en ‘Mo & Moos’, een platform voor joodse en islamitische jongeren. Hiermee won ze in 2018 een PAX Duif. "Mo & Moos kijkt niet alleen naar de overeenkomsten, maar durft ook te kijken naar elkaars verschillen en deze te omarmen. Dat is de weg naar verbinding en verandering.” 


Naomie Pieter 
 

Antiracisme- en queeractiviste Naomie Pieters is nauwbetrokken bij Kick Out Zwarte Piet en een van de drijvende krachten achter de Black Lives Matter beweging. In 2020ontving Naomie Pieter een PAX Duif vanwege haar enorme inzet tegen racisme enLGBTIQ+ discriminatie. Ze heeft een groep zichtbaar gemaakt die binnen BlackLives Matter niet vanzelfsprekend was en daarmee de strijd tegen racisme inclusieverweten te maken. “Ik geloof dat wij in een betere wereld kunnen leven. Mensendenken vaak dat activisten de wereld haten, terwijl: we love the world! Wegeloven juist dat de wereld een betere plek kan zijn voor iedereen.”  

Antiracisme- en queeractiviste Naomie Pieter is nauw betrokken bij Kick Out Zwarte Piet en één van de drijvende krachten achter de Black Lives Matter beweging. In 2020 ontving Naomie Pieter een PAX Duif vanwege haar enorme inzet tegen racisme en LGBTIQ+ discriminatie. Ze heeft een groep zichtbaar gemaakt die binnen Black Lives Matter niet vanzelfsprekend was en daarmee de strijd tegen racisme inclusiever weten te maken. “Ik geloof dat wij in een betere wereld kunnen leven. Mensen denken vaak dat activisten de wereld haten, terwijl: we love the world! We geloven juist dat de wereld een betere plek kan zijn voor iedereen.”     


Rikko Voorberg 
 

Als geen ander weet Rikko Voorberg Nederlanders bewust temaken van het lot van vluchtelingen. Met de actie 'We gaan ze halen' wist hijveel publiciteit te genereren. Ook als een actie niet goed valt, of als er veelkritiek is, gaat hij door. Voorberg zoekt steeds naar nieuwe manieren om mensenaan het denken te zetten. Hij luistert naar verschillende meningen en zoekt danopnieuw naar de verbinding. Voorberg durft tegen de stroom in te gaan en kieststeeds weer voor mensen die in de knel zitten vanuit een geloof in humaniteiten solidariteit. In 2020 ontving hij een PAX Duif en we zijn zeer verheugd dathij dit jaar wil deelnemen als jurylid.

Als geen ander weet Rikko Voorberg (theoloog, schrijver en theatermaker) Nederlanders bewust te maken van het lot van vluchtelingen en onder andere daarom ontving hij in 2020 in PAX Duif. Met de actie 'We gaan ze halen' wist hij veel publiciteit te genereren. Ook als een actie niet goed valt, of als er veel kritiek is, gaat hij door. Hij zoekt steeds naar nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. Hij luistert naar verschillende meningen en zoekt dan opnieuw naar de verbinding. Rikko Voorberg durft tegen de stroom in te gaan en kiest steeds weer voor mensen die in de knel zitten vanuit een geloof in humaniteit en solidariteit.