Emmen

Wanneer: 29 september 2019
Startpunt: Marktplein
Starttijd: 14:00

Over deze Walk of Peace zegt de Ambassade van Vrede Emmen:

"Samen wandelen voor vrede, vanuit het thema 'Vrede Verbindt Over Grenzen'. Toenadering, dat is de sleutel van vrede. Niet kijken naar wat de ander is, maar zien wie de ander is. Wie een verbindende kracht wil zijn moet ook over grenzen heen. Ja, dat kunnen grenzen zijn tussen landen, culturen en religies die we moeten overbruggen als we ons samen willen inzetten voor vrede. Maar het grensoverschrijdende karakter van de verbindende kracht ligt ook dichterbij, in onszelf.

De Walk of Peace start om 14:00 uur bij de muziekkoepel op het Marktplein en wordt geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. De route door het centrum voert langs markante plaatsen zoals de oude begraafplaats, het Rensenpark, de Vredesboom en het stationsgebied. Onderweg wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het thema 'grenzen'. Diverse levensbeschouwelijke organisaties dragen hieraan bij. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen, met elkaar in gesprek te gaan en te tonen dat we ervoor kiezen om op een vredelievende wijze met elkaar om te gaan, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur, of welk kenmerk dan ook."