Drachten

Wanneer: 26 september 2019
Startpunt: Brede School 'De Wiken NSA'
Duur: 16:00 - 17:30


Over de Walk of Peace Drachten zegt de Doopsgezinde Gemeente Drachten:

"Op donderdagmiddag 26 september kunnen bewoners van Drachten en passanten in het centrum van Drachten en langs de kaden een stoet kinderen tegenkomen. Leerlingen van de bovenbouw van Brede School De Wiken - met ouders, leerkrachten en andere belangstellenden - wandelen een zogenaamde fredeskuier/Walk of Peace. De kuier vindt plaats in het kader van de vredesweek en heeft als doelstelling om te ervaren én te laten zien dat mensen, ondanks de grote verschillen, toch (in zowel letterlijke als figuurlijke zin) met elkaar op kunnen lopen. Het thema van de vredesweek luidt: Vrede verbindt over grenzen. 

Tijdens de fredeskuier van 26 september is er onderweg een drietal pleisterplaatsen, te weten de kerk van baptistengemeente Elim, de Grote Kerk en de doopsgezinde kerk. De begrippen geloof (in de brede zin van het woord), hoop en liefde staan centraal, in relatie tot de wereldgodsdiensten islam, jodendom en christendom. Aan de hand van het prentenboek ‘De kinderbrug’, van Max Bolliger zal het vredesweekthema voor kinderen begrijpelijk worden gemaakt. 

Waar: centrum Drachten
Verzamelen om 15.45 bij de 'brede school De Wiken NSA' Middelwyk 2, Drachten

Meer informatie: Jehannes Regnerus / jehannesreg@gmail.com"