< terug naar nieuwsoverzicht

Werken aan vrede is het beste antwoord op de vluchtelingencrisis

19-09-2015

Vrede Verbindt, is het thema van de Vredesweek. Een thema dat aansluit bij de actualiteit van de honderdduizenden mensen die van huis en haard verdreven zijn en in Europa veiligheid en bescherming zoeken. Maar hoe kunnen vluchtelingen volgens PAX het beste geholpen worden en wat doet zij zelf voor vluchtelingen?


Vrede is het beste antwoord op de vluchtelingencrisis. Niemand vlucht immers zomaar: vluchten is het symptoom, oorlog is de oorzaak. Daarom werkt PAX samen met de mensen die in conflictgebieden gebleven zijn aan vrede en verzoening. We steunen de mensen die werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld en die een vreedzame en rechtvaardige samenleving opbouwen. We doen geen humanitaire hulpverlening, al dragen onze partnerorganisaties in conflictgebieden daar vaak aan bij.

Mensen zijn op de vlucht voor de verschrikkelijke onderdrukking door ISIS. Maar ook voor de constante bombardementen door het Assad-regime, dat over het geheel genomen zeven keer zoveel slachtoffers heeft veroorzaakt als extremistische groeperingen.

Recht op bescherming
Veruit de meeste vluchtelingen die nu Europa bereiken zijn mensen die vluchten voor oorlog of vervolging in landen als Syrië en Eritrea. Zij hebben recht op bescherming, zoals vastgelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951. Dit recht geldt onverkort en kan niet worden beperkt onder de claim dat opvang in de regio voorkeur heeft. We hebben samen met Amnesty International, OxfamNovib, Vluchtelingenwerk premier Rutte opgeroepen dat de EU-landen een eerlijk deel van de vluchtelingen moeten opvangen. Ook Nederland. Wegkijken is onmenselijk, en de mensen die vluchten hebben geen andere optie. Tijdens de Joegoslavië oorlog hebben we alleen in Nederland wel 50.000 mensen opgevangen. Dat was een enorme uitdaging, maar het bleek mogelijk.

Alle landen moeten bijdragen
De opvang van vluchtelingen is geen exclusieve verantwoordelijkheid van Europa. Ook andere landen zullen moeten bijdragen, waaronder ook landen in de Golf, zoals Saoedi-Arabië. Als we de vluchtelingen in de regio en in Europa niet goed opvangen zullen jonge vluchtelingen zonder uitzicht op de toekomst vatbaar worden voor de radicale boodschap van ISIS en andere extremistische groeperingen.

Opvang in de regio?
Opvang in de regio gebeurt al sinds de Arabische Revolutie van 2011 en bereikt nu zijn grenzen. De meeste vluchtelingen worden natuurlijk al in de regio opgevangen. Nemen we Syrië, dan zien we dat de meeste vluchtelingen in de buurlanden blijven. Van de vier miljoen Syrische vluchtelingen is 95% opgevangen in vijf landen: Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte.

Bommen op ISIS?
Steeds meer politieke partijen zijn voorstander van het bombarderen van ISIS. Maar een oproep tot het bombarderen van enkel ISIS, speelt Assad in de kaart. Het gebruik van militair geweld kan alleen in uiterste omstandigheden en onder strikte voorwaarden acceptabel zijn voor het beschermen van burgers tegen de meest ernstige internationale misdaden zoals genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar alleen als burgers daardoor effectief beschermd worden, er niet meer humanitair leed door wordt veroorzaakt en een politieke oplossing dichterbij komt.

Wel pleiten we ervoor dat de internationale gemeenschap onderzoekt hoe de burgers in Syrië het beste beschermd kunnen worden en hoe we alle benodigde partijen aan tafel krijgen voor serieuze vredesonderhandelingen.

< terug naar nieuwsoverzicht