< terug naar nieuwsoverzicht

Werken aan vrede in Irak, Libanon en Palestina

05-07-2021

Tijdens de Vredesweek wordt er op verschillende plekken gecollecteerd voor het vredeswerk van PAX. Dit jaar vragen we in het bijzonder de aandacht voor het Musawat-programma. Dit is een regionaal vredesproject in Irak, Libanon en Palestina. De verschillende religieuze en etnische groepen in deze landen leven niet echt samen, integendeel. Ze weten vaak weinig over elkaars tradities, overtuigingen en cultuur, met als gevolg onderlinge spanningen, uitsluiting en discriminatie.


Dit is vooral het geval bij kleinere minderheidsgroepen zoals de Yezidi’s in Irak die dagelijks worden geconfronteerd met achterstelling en haat vanwege hun religieuze achtergrond. Aryan Khalat uit Irak vertelt: “na aanvallen van ISIS moest ik, samen met duizenden andere Yezidi’s wegvluchten uit mijn geboortestad. In het kamp waar ik terechtkwam hoorde ik over Musawat en ik sloot me aan. Het is een geweldig platform voor mij en andere minderheidsgroepen om onze ervaringen te delen en meer te leren over elkaars cultuur en achtergrond. Onze Yezidi-religie is al duizenden jaren oud, maar er is er maar weinig over ons bekend”.

Vreedzaam samenleven

Het Musawat-project verenigt jonge vrouwen en mannen die zich inzettenom de dialoog en gelijkheid tussen mensen te bevorderen en biedt hen eenplatform om op te staan tegen discriminatie op basis van religie en afkomst.Onder andere door naar elkaar te luisteren, ervaringen te delen en te leren vanelkaar. Het Musawat-project verenigt jonge vrouwen en mannen die zich inzetten om de dialoog en gelijkheid tussen mensen te bevorderen en biedt hen een platform om op te staan tegen discriminatie op basis van religie en afkomst. Onder andere door naar elkaar te luisteren, ervaringen te delen en te leren van elkaar. Ook de Palestijnse Anbara Shalada is actief lid van Musawat, want ook in haar land staan de verschillende religieuze en etnische groepen vaak lijnrecht tegenover elkaar. Anbara Shalada en haar mede-actvisten doen er alles aan om de sociale kloof te overbruggen: “ik denk dat verandering en gelijkheid mogelijk is in de Palestijnse samenleving, ondanks verschillen in religie, etniciteit en politieke opvattingen”

De ander respecteren

Methet Musawat-programma bereikten we in 2020 duizenden jongeren met o.a. workshopsover vrijheid van meningsuiting en religie, een kunstbeurs met schilderijenover gelijkheid, vrouwenrechten en feminisme, en een zomerkamp waarvanuit uitstapjesnaar inheemse gemeenschappen, kerken en moskeeën werden gemaakt. Maha Iman uit Libanon sloot zich aan bij het Musawat-project om met acteren en theater de stem van vrouwen te versterken en vooroordelen over vrouwen weg te nemen om zo gelijkheid te bereiken. “Gelijkheid betekent voor mij dat we allemaal één menselijke taal delen. Er is geen verschil tussen ons. We hebben allemaal te maken met liefde, en door middel van kunst kunnen we ons allemaal op verschillende manieren uiten, de mening van de ander respecteren, verschil en diversiteit respecteren. Met liefde kunnen we de wereld ten goede veranderen omwille van gelijkheid en rechtvaardigheid". Met het Musawat-programma bereikten we in 2020 duizenden jongeren met o.a. workshops over vrijheid van meningsuiting en religie, een kunstbeurs met schilderijen over gelijkheid, vrouwenrechten en feminisme, en een zomerkamp waarvanuit uitstapjes naar inheemse gemeenschappen, kerken en moskeeën werden gemaakt. Met bijdragen van collectes en giften tijdens de Vredesweek steunt PAX programma’s, zoals het Musawat. 


Wil je ook bijdragen aan het vredeswerk? Ga dan naar onze donatiepagina of bestel de gratis collectefolder in onze webshop.

< terug naar nieuwsoverzicht