< terug naar nieuwsoverzicht

Vredesweekessay 2022 door Dion van den Berg: "Uiteindelijk is Poetin banger voor de democratie dan voor wapens."

01-09-2022

Het Vredesweekessay biedt ieder jaar een verdieping op het thema van de Vredesweek. Het thema is dit jaar Generatie Vrede. Dion van den Berg, senior beleidsadviseur bij PAX, doet een aanzet om antwoord te geven op de vraag: wat is vrede anno 2022? “De oorlog in Oekraïne heeft de wereld veranderd. De opdracht om opnieuw na te denken over wat vrede is en hoe we vrede kunnen bevorderen is een opdracht aan ons allemaal, zeker niet alleen aan politici, militairen en diplomaten. Generatie Vrede is daarbij aan zet: burgers, jong en oud, van stad of platteland, in Nederland geboren en getogen of hier later huis en haard gevonden, gelovig of niet-gelovig, burgers van elk gender, iedereen heeft belang bij vrede.” 
In het Vredesweekessay gaat Dion in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waarbij hij kritische vragen stelt bij de te beperkte focus op alleen een militaire reactie. Daarnaast zet hij ankerpunten voor een hernieuwd elan voor vrede op een rij en laat hij zien dat het bestrijden van autocratie hand in hand moet gaan met verbetering van onze eigen democratie. Ten slotte staat hij stil bij werk in eigen land: lokaal vredeswerk, de participatieve democratie, en activisme.   

"De les die we alvast kunnen trekken is dat we beter moeten leren luisteren naar wat autocratische leiders zeggen en beter kijken naar wat ze doen. Zoals we na de val van de Muur het vernietigende karakter van de etnisch-nationalistische politiek van mannen als Milosević en Karadzić te laat doorgrondden, zijn we opnieuw te naïef geweest. Juist in tijden van verwarring en chaos is het van belang dat we de waarden waar we onze identiteit aan ontlenen en waar we onze politiek op (zeggen te) baseren goed op het netvlies houden en ernaar handelen: democratie, rechtsstaat, mensenrechten, solidariteit. En die ‘we’, dat zijn dan niet alleen regering, parlement en onze instituties, dat zijn ook wij als burgers."

Klik hier om het volledige Vredesweekessay van 2022 te lezen!

Wil je meer weten over de toekomst van vrede anno 2022? Kom naar de Vredesweek! Op zaterdag 17 september gaan we dieper in op de actuele vraagstukken rondom vrede van vandaag vanuit Europees perspectief. ‘s Middags spreekt Dion tijdens een workshop voor jongeren georganiseerd door De Kiesmannen. ’s Avonds organiseert PAX een paneldiscussie over de toekomst van vrede in Europa met onder andere Sylvana Simons en Alma Mustafić. Klik hieronder voor meer informatie en tickets.

Jongerenberaad Vrede in Europa
zaterdag 17 september | 15:00 - 17:30 | TivoliVredenburg, Utrecht | €10 regulier, €7,50 student

De toekomst van vrede in Europa
zaterdag 17 september | 20:00 | TivoliVredenburg, Utrecht | €10 

Download

< terug naar nieuwsoverzicht