< terug naar nieuwsoverzicht

Vredesweek-actie: Steun Lessen in vrede

02-08-2016

Deze Vredesweek vragen we jullie hulp voor ‘Lessen in vrede’ die in Syrië georganiseerd worden. Met gevaar voor eigen leven zetten moedige Syriërs zich in voor vrede in hun stad, dorp of wijk. Zij blijven geloven in een Syrië waar jongens en meisjes met verschillende religieuze en etnische achtergronden samen kunnen komen. Wat houden die Lessen in vrede in en waarom kunnen ze onze steun goed gebruiken?


2444


Lessen in vrede
Lessen in vrede gaat over verschillende initiatieven in Syrië, waar er een machtsvacuüm is ontstaan na terugtrekking van de soldaten van President Assad of extremistische groeperingen zoals ISIS. Plots wordt er geen vuilnis meer opgehaald, zijn de scholen dicht en functioneert het oude gemeentebestuur niet meer. In de plaatsen Saraqeb, Kobane en Hassakeh organiseren vredesactivisten allerlei activiteiten voor jongeren, zodat ze leren wat samen spelen en leren in vrede betekent. In alle drie de plaatsen is het nu relatief rustig, maar hebben mensen verschrikkelijke dingen meegemaakt. Angst voor de ander speelt een grote rol en daarom is het belangrijk dat kinderen leren om geen vooroordelen te hebben over mensen die niet tot hun eigen groep behoren.

De Lessen in vrede worden op verschillende plaatsen in Syrië georganiseerd en kunnen steun uit Nederland goed gebruiken:

Ahmed in Saraqeb
Eén van de plaatsen waar Lessen in vrede georganiseerd worden is het stadje Saraqeb. Dit ligt op een kruispunt van wegen. ISIS en andere extremisten hebben het in handen gehad en nu wordt het gebombardeerd door Russische vliegtuigen. Desondanks organiseert onze partner Ahmed theatervoorstellingen om de mensen weer even te laten lachen. Dit doet hij samen met de jongeren in zijn buurt zodat zij ook weer met iets constructiefs bezig zijn. Veel jongeren vallen voor de aantrekkingskracht van extremistische groepen. Wanneer de jongeren een duidelijk doel hebben wordt de invloed van extremisten kleiner. Het biedt ze een alternatief voor het geweld dat overal om hen heen aanwezig is.

Bozan in Kobane
De wederopbouw van Kobane komt sinds februari 2015 weer op gang. Veel scholen liggen nog in puin en kinderen worden daarom opgevangen in geïmproviseerde buurtcentra. Bozan en zijn collega’s willen hen helpen een toekomst op te bouwen in Kobane en zetten een jongerencentrum op. Dagelijks organiseren zij verschillende culturele en sportieve activiteiten voor tientallen kinderen en jongeren. Dit helpt hen bij hun traumaverwerking. Ook helpen zij de jongeren met hun vragen en problemen. Die hebben ze genoeg. In de tijd dat ISIS de macht had in Kobane, zijn jongeren doelbewust ontvoerd en gehersenspoeld. Het centrum helpt deze jongeren om er weer bovenop te komen. Hoewel Kobane vooral door Koerden wordt bewoond, zorgt Lessen in vrede er ook voor dat de kinderen en jongeren leren dat Arabieren evenveel rechten hebben als Koerden. Bozan, onze contactpersoon in Kobane wil een vrij en vreedzaam Syrië voor iedereen. Zijn slogan is: “Wij hebben genoeg van oorlogshelden. Wat we nu nodig hebben zijn vredeshelden.”

Lina in Hassakeh
Dezelfde boodschap geeft Lessen in vrede in Hassakeh. Daar moesten de mensen in juni 2015 vorig jaar vluchten voor ISIS. Ook zij keerden terug en proberen de draad weer op te pakken. In Hassakeh zette Lina samen met anderen een centrum op waar iedereen welkom is: Koerden, Arabieren, moslims, christenen en yezidi’s. Hier bieden ze trainingen en psychosociale hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Het team springt in op de behoeften die de mensen zelf formuleren. Dat varieert van hulp bij het opzetten van een moestuin tot dagbesteding voor de jonge kinderen.

Wil je lessen in vrede steunen?
Maak een bijdrage over op:
IBAN NL03 TRIO 03905150 00
t.n.v. PAX in Utrecht
o.v.v. ‘Lessen in vrede’

< terug naar nieuwsoverzicht