< terug naar nieuwsoverzicht

'Vrede, daar moet je niet op wachten, vrede moet je doen!'

12-02-2018

PAX sprak met Willem Furnée over het idee achter de Orde van het Theelepeltje, Willems motivatie om zich voor vrede in te zetten, en wat hem daarbij inspireert.


3090

 

De Orde van het Theelepeltje, hoe is dat ontstaan?!

De Orde van het Theelepeltje is een project van het Haags Vredes Initiatief. Dit is een platform waarin de vijf Haagse Ambassades van Vrede en andere organisaties die zich voor vrede willen inzetten, elkaar ontmoeten. Begin 2017 waren we plannen aan het maken voor het nieuwe jaar, en één van ons, Jannie Nijwening, vertelde over woorden van de schrijver Amos Oz, die indruk op haar hadden gemaakt. Oz stelde ons voor een dilemma: wat zou jij doen bij uitslaande brand? Zou je wegrennen, protesteren, of zou je water op het vuur gooien? En als je geen emmer met water had, zouden we dan niet met z’n allen theelepeltjes met water kunnen aandragen? ‘Een theelepeltje is heel klein en het vuur is enorm, maar we zijn met miljoenen en ieder van ons heeft wel een theelepeltje’. Dit verbeeldt onze boodschap: mensen voelen zich vaak machteloos door alle nieuws dat tot hen komt, maar wij zíjn niet machteloos. In onze eigen omgeving kunnen wij een verschil maken voor de mensen waarmee wij in contact komen, en als iedereen dat doet, dan kunnen we samen een enorme positieve kracht vormen. Laten we in plaats van te klagen, zelf actie ondernemen, en dat vooral ook waarderen en zichtbaar maken.

Hoe werkt het precies?

Het idee achter de Orde van het Theelepeltje is dat je mensen die in hun eigen omgeving het verschil maken, een zilveren theelepeltje opspeldt als teken van waardering. Door het theelepeltje als broche te dragen kun je anderen herkennen die óók het verschil proberen te maken, en dit zorgt ervoor dat je in elkaar ontdekt dat je er helemaal niet alleen voor staat. Overal in Nederland zijn mensen bezig om heel concreet en persoonlijk, het verschil te maken voor hun omgeving! Zo zorgt het theelepeltje voor verbinding. En die boodschap slaat aan, want we zijn nog geen jaar bezig en we hebben al 3.800 theelepeltjes verkocht, in binnen- en buitenland!

Wat motiveert jou om je in te zetten voor vrede?

Poeh… Dat begint dicht bij mezelf. Als Quaker neem ik regelmatig de tijd om in stilte naar mezelf te kijken: heb ik werkelijk aandacht voor wat er gebeurt, breng ik met mijn gedrag niet kiemen van conflict voort? Ik zie vaak mensen die zeggen dat ze zich inzetten voor vrede, maar niet altijd handelen naar de principes die ze zeggen uit te dragen. Met name het uitsluiten of negeren van mensen gebeurt soms op hele subtiele wijze. Ik maak mij daar zelf ook schuldig aan, maar het is mensonterend en afkeurenswaardig. Ik beschouw ieder mens namelijk als godswonder dat respect en aandacht verdient. Bovendien weet ik uit ervaring wat het is om buitengesloten te worden en toch..! Een uitdaging dat vredeswerk! De Quakers hebben een lange historie van inzet voor vrede, en ik voel mij thuis in die traditie. Daarbij is het wel belangrijk om op te merken dat het Haags Vredes Initiatief, initiatiefnemer van de Orde van het Theelepeltje, bewust een multireligieus en multicultureel initiatief wil zijn. Ik ben er als Quaker bij betrokken, de andere leden hebben weer allemaal een andere achtergrond.

Heb je nog een boodschap voor andere Ambassades van Vrede?

De boodschap die ik mijzelf voorhoud en graag aan anderen wil meegeven is deze: vrede, daar moet je niet op zitten wachten, maar vrede moet je zelf doen. Vrede is niet soft, bestaat niet uit mooie verhalen, maar is een gevecht, in de eerste plaats met ons zelf. Laat ieder van ons zorgen dat ons gedrag geen aanleiding geeft tot conflicten, pas daarna geven we de uitdaging een kans om vrede ook in anderen te cultiveren. Vrede gaat verder dan alleen maar aardig tegen elkaar zijn.  maar echt de onderlinge verbondenheid zoeken en deze voeden, door op onze woorden te letten, te leren omgaan met elkaars eigenzinnigheden. Dat is een een grote, maar boeiende uitdaging en het vraagt een zekere mate van zelfopoffering.  Laat iedereen zijn wie hij/zij is en neem de moeite om wrijvingen uit te zitten. Probeer je je gelijk te krijgen, of zet je je in de gemeenschappelijkheid te zoeken? Dat laatste kan vaak moeilijk zijn. Geef dan de stilte een kans om dichter tot elkaar te komen en  vier samen het resultaat. Laat je eigen fouten je niet vervullen van schuldgevoel maar koester ze als bouwstenen voor je vergevingsgezindheid. Dan kunnen ze bijdragen aan vrede en verbondenheid. Laten we elkaar troosten bij mislukkingen of onmacht én aanmoedigen om continu scherp te blijven op het eigen functioneren.

Tot slot, even praktisch, waar kunnen we terecht voor zo’n theelepeltje?

Dat kan via onze website www.theelepeltje.nl. Het project draait op vrijwilligers: het verpakken van de lepeltjes gebeurt vaak in groepsverband, tijdens een zogenaamd thee-uurtje. De lepeltjes kunnen hierdoor tegen kostprijs worden aangeboden. Op www.haagsvredesinitiatief.nl kun je meer lezen over ons platform, wie we zijn en wat we doen.

Hartelijk dank voor dit interview!

< terug naar nieuwsoverzicht