< terug naar nieuwsoverzicht

Voedselbank centraal bij Ambassade Amsterdam-Oost

14-09-2012

Een wedstrijd voedselbankreceptenwedstrijd, filosofische gesprekken en ontbijten met de Minister van Vrede: in Amsterdam-Oost kunnen de bewoners niet om de Vredesweek heen. Met een breed scala aan activiteiten wil de Ambassade van Vrede van het stadsdeel het belang van vrede bij zo veel mogelijk buurtbewoners onder de aandacht brengen. Oprichter Anneke Nolet: “Goed samenleven kan op duizend-en-één manieren, als we maar met elkaar in gesprek blijven.”


1370

Je zet je al langer in voor vredeswerk. Wat is de reden om nu een Ambassade van Vrede op te richten?
“De Muiderkerkgemeente heeft een lange traditie van vredeswerk. We voerden actie tegen de kruisraketten, streden voor een goede opvang van Marokkaanse asielzoekers en onderhielden jarenlang contacten achter de Berlijnse Muur. Deze Ambassade van Vrede is eigenlijk een logisch gevolg van het Wensplein voor Vrede dat de Muiderkerkgemeente in 2008 met buurtbewoners opzette. Het wensplein bracht de vredeswensen van buurtbewoners samen in een kunstwerk. Als Ambassade van Vrede richten we nu de aandacht op de voorwaarden om in het Amsterdam-Oost van 2012 met elkaar in vrede te kunnen leven. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de aandacht die het Ministerie van Vrede realiseert in Nederland en in diverse conflictgebieden wereldwijd. Maar ook vooral om de samenhang te zien tussen grondstoffenproblematiek elders en ‘goed samenleven’ hier.”

Welke activiteiten staan er op het programma tijdens de Vredesweek?
“Onder leiding van onze Ambassadeur van Vrede, Mercedes Zandwijken, organiseren we een feestelijke en spirituele week in Oost. We haken in op het landelijke thema ‘van grond voor conflict naar bron van vrede’ en vragen ons af welke ‘grondstoffen’ de vrede in Oost bepalen. Voedsel speelt een belangrijke rol. Hoe laten we ons uitdagen door schaarste én overvloed aan voedsel? Rode draad door de week is een actie voor de voedselbank. Zo organiseren we een voedselbankmaaltijden-wedstrijd, die hopelijk heerlijke recepten oplevert. Bij alle activiteiten bestaat het entreegeld uit blikjes voedsel. Hiermee bouwen we tijdens de slotceremonie op 21 september een zo hoog mogelijke toren. De ‘opbrengst’ gaat uiteraard naar de voedselbank. Verder voeren we veel gesprekken: onder andere met een dominee, een promovenda, een filosoof, Minister van Vrede Jörgen Raymann en IKV Pax Christi-medewerker Edwin Ruigrok. Daarnaast maken we muziek, kinderstraattheater en komen we samen voor gebed.”

Vieren jullie in Amsterdam ook de Internationale Dag van de Vrede?
“Voorafgaand aan de bouw van de blikjestoren voor de voedselbank, hebben we een gesprek over de economische crisis. Waarom verlangen we als mensen toch altijd maar naar méér? Wat is ‘rechtvaardigheid’? Ook maken we de winnaar van de voedselbankmaaltijden-wedstrijd bekend en zijn er optredens van het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ en het Nederlands Philharmonisch Orkest. ’s Avonds vertonen we de Israëlische film Lemon Tree, die op zoek gaat naar sporen van hoop in benarde omstandigheden.”

Wie hopen jullie te bereiken tijdens de Vredesweek?
“Ons programma is inderdaad breed opgezet, omdat vrede een zaak van iedereen is. Goed samenleven kan op duizend-en-één manieren, als je maar met elkaar in gesprek blijft. Dat is onze filosofie. Vanuit deze gedachte organiseren we ook de ‘Open Ambassade’ waar mensen uit de buurt allerlei zaken kunnen aankaarten die hen bezig houdt. We luisteren naar mensen en helpen ze samen tot een oplossing te komen.”

Wat spreekt je aan in het oprichten van een Ambassade van Vrede?
“Ik vind het belangrijk om het onderwerp vrede urgent en actueel maken; mensen helpen van grond voor conflict naar bron van vrede te kunnen komen. Ik wil van de vuist op de Vredesweekposter een open hand maken, zonder de kracht te verliezen.”

Karin van Boxtel

< terug naar nieuwsoverzicht