< terug naar nieuwsoverzicht

Vastberadenheid en in verbondenheid na aanslag Charlie Hebdo

12-01-2015

De bloedige aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs is een criminele, lafhartige en grove schending van het meest elementaire recht op leven. Ons medeleven gaat in eerste instantie uit naar de naasten van deze twaalf slachtoffers. Daarnaast betuigen we onze steun aan de democratie, het vrije woord, de vrijheid van meningsuiting. Deze moordaanslag is ook een aanslag op alle mensen die dat een groot goed vinden.


2107

Terreur wil vooral angst zaaien en mensen tegen elkaar opzetten. Daar past een krachtig antwoord vanuit de  vredesbeweging op:  ‘de weerbaarheid van een samenleving blijkt uit vastberadenheid en verbondenheid. Niet uit angst en verdeeldheid.’

 

Vastberadenheid en in verbondenheid

De daders zeiden dat ze bij Al Qaida horen en spraken keurig Frans. Zij zullen opgespoord en berecht moeten worden op basis van de rechtsorde die zij willen ondermijnen. Deelname aan de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië zou, zo waarschuwden analisten, leiden tot aanslagen in eigen land. De aanslag in Parijs lijkt deze voorspelling opnieuw te bevestigen, al moeten we juist nu waken voor overhaaste conclusies.

 

De conflicten in het Midden-Oosten zijn echter geen strijd van het westen tegen ISIS. Het gaat in het Midden-Oosten om een strijd voor vrijheid en burgerrechten, voortgekomen uit de behoefte van mensen zoals u en ik die de dictatuur beu waren. PAX steunt mensen die op vreedzame wijze hun eigen samenleving rechtvaardiger en menswaardiger willen maken. En dat is pertinent geen strijd tussen het westen en de islam, want de meeste mensen in landen als Syrië en Irak die we steunen zijn zelf moslim.

 

Waak voor populisme

De aanslag in Parijs zal ook politieke gevolgen hebben. Het lot van politici in deze tijd is dat de publieke opinie van hen pasklare oplossingen verwacht voor problemen die buiten hun macht liggen. Populistische bewegingen die welvaren bij het aanwakkeren van de angst onder burgers zullen van de aanslag willen profiteren. Dat vergroot de verleiding bij politici om over te gaan tot symboolpolitiek. Harde maatregelen kunnen nodig zijn maar leveren zelden de beloofde resultaten op en blijken vaak het tegenovergestelde effect te hebben.

 

Laten we hopen dat de politiek in Frankrijk en in andere Europese landen in reactie op deze aanslag vanuit een warm hart spreekt, maar met een koel hoofd handelt. Bij de bescherming van onze veiligheid moeten we de rechtsorde die we willen beschermen niet van binnenuit ondergraven door het aantasten van elementaire rechtsprincipes.

 

Rol van de vredesbeweging

Deze schokkende aanslag zal nog lang naklinken, in het bijzonder voor getroffen families. De wijdere impact van de aanslag wordt vooral bepaald door de mate van rust en wijsheid waarmee wij op deze brute daad reageren.

 

Een vredesbeweging als PAX en iedereen die met ons verbonden is, heeft hierin ook een rol te spelen, temeer omdat er zo’n duidelijk verband lijkt te bestaan tussen het geweld in Irak en Syrië en het geweld in Europa. Vrede verbindt mensen in conflictgebieden, dat kan ook in onze eigen samenleving. De komende Vredesweek willen we daarom samen met jullie en met de ruim 90 plaatselijke Ambassades voor Vrede heel concreet laten zien dat wat ons verbindt sterker is dan wat ons wil verdelen. Volgende week zullen we in de reguliere Ambassade Nieuwsbrief meer bekend maken over het thema en het motto van de Vredesweek.

 

Mocht je willen reageren of suggesties willen doen voor hoe wij tijdens de Vredesweek 2015 kunnen bijdragen aan vastberadenheid en verbondenheid dan hoor ik dat graag. Ik zie uit naar jullie reacties.

 

De komende uren en dagen zullen er in veel plaatsen manifestaties van vastberadenheid en verbondenheid plaatsvinden. Ik hoop dat jullie in jullie eigen omgeving daaraan ook willen bijdragen. Laten we elkaar vasthouden. Want juist nu geldt: Vrede! Wie durft?

 

 

Hartelijke groet,

 

Jan Gruiters

Algemeen Directeur PAX

< terug naar nieuwsoverzicht