< terug naar nieuwsoverzicht

Uitslagen enquête samenwerking PAX - Ambassades van Vrede

17-12-2020

De enquête is ingevuld door 35 personen, ongeveer 44% van de Ambassades. We willen benadrukken hoe we niet alleen onder de indruk zijn van de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd en uitgevoerd, maar ook van het aanhoudende enthousiasme dat wij steeds weer bij jullie ervaren!  
De enquête is ingevuld door 35 personen, ongeveer 44% van de Ambassades (AvV's). We willen benadrukken hoe we niet alleen onder de indruk zijn van de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd en uitgevoerd, maar ook van het aanhoudende enthousiasme dat wij steeds weer bij jullie ervaren!  

Ondanks Corona kunnen we constateren dat veel Ambassades toch nog één of meerdere activiteiten (in totaal tussen de 150 en de 200) hebben weten te organiseren. Wel bleek het dit jaar lastiger om activiteiten op de Vredesweek-website te verzamelen.

Over het algemeen zijn jullie tevreden over de samenwerking en het contact met PAX, maar ook klinkt het geluid dat PAX meer ambitie zou kunnen tonen t.a.v. de AvV’s. Materialen en ander aanbod van PAX worden goed gewaardeerd. Aanbod voor basisscholen wordt gemist. Sommige AvV’s vragen ondersteuning bij het leggen van contacten met andere groepen en religieuze organisaties, hier is bij meerdere AvV’s duidelijk behoefte aan. Dit jaar miste men de fysieke inspiratiedagen als voorbereiding op de Vredesweek. Wel waren er online alternatieven, waar zo’n 20 mensen gebruik van hebben gemaakt. Tijdens de Vredesweek zien niet alle AvV’s de meerwaarde van online lezingen of webinars, aangeboden door PAX. Er is een duidelijke voorkeur voor fysiek samenkomen.

Ambassades richten zich met name op de lokale gemeenschap, maar een deel doet ook mee aan landelijke campagnes van PAX. Ook buiten de Vredesweek om worden door verschillende AvV's activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld rond 4/5 mei. Hierbij wordt uitdrukkelijk ook naar PAX gekeken om zich hieraan te verbinden. Over het algemeen vinden AvV’s het belangrijk om deel uit te maken van een groter landelijk netwerk, de vredesbeweging, om als zodanig meer zichtbaar te zijn en meer impact te hebben.  

Hartelijk dank aan ieder die bijgedragen heeft aan deze enquête. We hebben als PAX verschillende tips en wensen gehoord die we meenemen naar volgend jaar! Mocht iemand willen reageren of contact willen zoeken, dan horen we het graag via vredesweek@paxforpeace.nl

< terug naar nieuwsoverzicht