< terug naar nieuwsoverzicht

Uitkomst belactie: geen volledige openheid over herkomst steenkool

18-02-2013

Nederlandse energiebedrijven gaan onvoldoende in op de vraag van bezorgde burgers die willen weten waar de bedrijven de steenkolen inkopen die worden gebruikt voor de stroom uit hun stopcontact. Dat is zorgelijk, omdat de winning van steenkool vaak in verband wordt gebracht met schendingen van mensenrechten, zoals gedwongen verhuizingen zonder enige compensatie en bedreigingen met de dood.


1456

IKV Pax Christi gaf in de Vredesweek het startsein voor een belactie richting energiebedrijven. In het kader van haar campagne Powered by Peace belden consumenten met hun energiebedrijf. Zij vroegen waar die de grondstoffen vandaan halen om energie mee op te wekken. Een van de bellers zei: “Iedereen kan wel iets  doen om de aarde leefbaarder te maken en daarom maak ik graag tijd vrij voor onze actie.” De Ambassade van Vrede in Heerlen verzamelde handtekeningen voor meer openheid in de steenkoolketen.
Iedere consument heeft het recht om te weten waar zijn of haar stroom vandaan komt om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een energiemaatschappij. De uitkomst van de belactie is nu dat consumenten onvoldoende informatie krijgen.

Nederlandse Kolen Dialoog
In 2010 is de Nederlandse Kolen Dialoog gestart. Deze dialoog heeft onder andere tot doel de openheid binnen de kolenketen  te bevorderen. Dit doen Essent, E.ON, GDF Suez (waar o.a. Electrabel onderdeel van is) en EPZ door en groupe inzicht te geven in de top 5 mijnen waaruit steenkool geleverd is aan de Nederlandse kolencentrales van de genoemde bedrijven. Inzicht in inkoop van ieder afzonderlijk bedrijf geven ze niet, waardoor de consument niet volledig op de hoogte is en dus geen keuze kan maken. Daarom is er tijdens de belactie expliciet gevraagd naar de herkomst van de steenkolen van ieder bedrijf afzonderlijk.

Antwoorden van de klantenservice
De meerderheid van de energiebedrijven gaf geen openheid over de herkomst van hun steenkolen. Zo werden bellers talloze malen doorverbonden, en er werd beloofd – maar helaas niet nagekomen - dat ze per mail een antwoord zouden krijgen. Essent vertelde wel dat ze gebruik maakt van waterkracht, windkracht en biomassa, maar liet achterwege dat zij ook energie opwekken uit steenkolen Essent, GDF Suez en E.ON, verwezen naar het gezamenlijke document dat zij schreven in het kader van de Nederlandse Kolen Dialoog..

Groene energie
De energiebedrijven geven de consument onvoldoende informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Energie uit steenkolen kan dus gepaard gaan met mensenrechtenschendingen. Wanneer je kiest voor groene energie, waarbij in ieder geval geen steenkool wordt gebruikt, kun je er zeker van zijn dat dit niet zo is.
 

< terug naar nieuwsoverzicht