< terug naar nieuwsoverzicht

Kom naar The Revolution is Female!

26-08-2022

zaterdag 24 september | 19:30 | gratis | reserveer je plek hier

Wat heeft gender te maken met vrede? Leiderschap en macht worden vaak geassocieerd met ‘mannelijkheid’. Mensen die niet in dat plaatje passen, zoals vrouwen, non-binaire of trans mensen, krijgen minder macht toebedeeld of worden helemaal buitenspel gezet. Het is voor deze mensen moeilijk, of soms zelfs onmogelijk, om in machtsposities terecht te komen. Dat vormt wereldwijd een groot obstakel in de strijd voor een gelijkwaardige democratie en vrede. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Soedan, Irak en Palestina strijden feministische activisten daarom om hun plek op te eisen.
In dit programma onderzoeken we hoe traditionele gendernormen bepalen hoe macht verdeeld wordt: van de huiselijke sfeer tot de politieke arena. Met activist Nanoah Struik, theatermaker Rikkert van Huisstede en Devika Partiman van Stem op een Vrouw spreken we over impliciete gendernormen, de relatie tussen genderidentiteit en macht en de feministische strijd voor een gelijkwaardige en vreedzame wereld.

Nanoah Struik is bekend van hen werk rondom het thema gender(identiteit & -diversiteit) en heeft onder andere een boek geschreven genaamd 'X - Alles & Niets'. Rikkert van Huisstede zet met zijn stuk BOYS WON’T BE BOYS vraagtekens bij het standaardbeeld van de man en laat kwetsbaarheid zien rondom het thema mannelijkheid. En Devika Partiman komt al jaren op voor de positie van vrouwen in de politiek, bijvoorbeeld door middel van de stichting Stem op een Vrouw.

Dit programma is onderdeel van de Nacht van de Vrede.

Download

< terug naar nieuwsoverzicht