< terug naar nieuwsoverzicht

Kevin en Marie: Inspiratie voor Pax Christi International

08-07-2019

Samen staan zij in Auschwitz, Marie Dennis en Kevin Dowling, een stil gebaar van solidariteit met alle slachtoffers van dit kamp. Zij bevestigen de inzet van de Internationale Pax Christi beweging: dit mag nooit opnieuw gebeuren. Het was het hoogtepunt van een bezinningsbijeenkomst over de spiritualiteit van de vrede.

Negen jaar lang zijn Marie en Kevin het gezicht en de inspiratiebron geweest van de wereldwijde vredesbeweging, waarvan naast PAX nog een honderdtal andere organisaties lid is. Het is een hecht team: Kevin, bisschop van Rustenburg in Zuid-Afrika en Marie, trotse moeder van zes kinderen uit de Verenigde Staten. Want zo staat het in de statuten van Pax Christi: twee voorzitters, die op voet van gelijkheid de beweging voorgaan: een bisschop en een vrouwelijke leek.

Kevin vertelt met plezier, hoe hij als bisschop bij een bijeenkomst in het Vaticaan – vanzelfsprekend – werd gevraagd het woord te nemen namens Pax Christi. “Nee”, zei Kevin, “mijn collega zal hierover het woord voeren”. Je moet sommige mensen in het Vaticaan toch nog opvoeden op het terrein van de gelijkheid van man en vrouw, van bisschop en leek…

Marie, heel haar leven actief in vredeswerk, werd twintig jaar geleden lid van de Raad van Pax Christi en nadat ze in 2012 haar baan had opgegeven, heeft ze zich voor honderd procent ingezet. Ze ontpopte zich als een succesvol fondsenwerfster, zelf nooit gedacht dat ze dat kon; belangrijker was haar inzet voor de vredesspiritualiteit en de laatste jaren voor actieve geweldloosheid als kernelement in die spiritualiteit. Dat paus Franciscus zijn vredesboodschap vorig jaar aan dit thema heeft gewijd is voor een belangrijk deel aan haar inzet te danken.

Kevin is al 25 jaar bisschop van wellicht het moeilijkste bisdom van Zuid Afrika, armoede en aidsproblematiek, onrust onder de mijnwerkers, vluchtelingen en arbeiders vanuit het naburige Zimbabwe. Hij is actief in de verzoeningsactiviteiten na de periode van de apartheid en staat bekend als een bisschop voor wie de zorg voor mensen zwaarder weegt dan de kerkelijke leer. Ondanks de zware last van zijn bisdom slaagt hij erin positief te participeren in conferenties, lezingen en vergaderingen van Pax Christi, vaak arriverend met een (lange) nachtvlucht, en na een tweetal volle dagen weer in de nacht terug naar huis, om dan meteen weer aan het werk te gaan.

Negen jaar lang hebben ze zich samen ingezet, langer mag niet. Binnenkort zal een nieuw koppel gekozen worden tot voorzitter en vice-voorzitter van Pax Christi International. Maar de inspiratie en spiritualiteit van Marie en Kevin zal nog lang doorklinken .

Jan Peters, voorzitter vd ledenraad van de Vereniging Pax Christi Nederland.

< terug naar nieuwsoverzicht