< terug naar nieuwsoverzicht

Hoopvolle berichten van onze partners in corona-tijd

26-03-2020

Hoe vergaat het onze partners in deze tijd van een wereldwijde pandemie? In Zuid Soedan sluiten de kerken. In Syrië zijn nu ook de eerste meldingen van corona. Het coronavirus raakt onze partners. In oorlogstijd bleven de kerken altijd nog open, maar nu sluiten in Zuid Soedan zelfs ook de kerken. Onze partners kennen de onzekerheid in gewapend conflict en weten hoe ze met de directe bedreiging en de gevolgen hiervan om te gaan. Opvallend is hoe zij de corona pandemie op geen enkele manier bagatelliseren, terwijl de bedreigingen door geweld die zij kennen heel ingrijpend zijn.  


Bisschop Paride Taban – Zuid Soedan

Collega Sara Ketelaar kent Bisschop Paride Taban in Zuid Soedan goed. Taban’s eerste reactie aan haar is er een van gebed en vertrouwen op God. ‘De wereld is verbonden, wat jullie in Nederland en andere landen treft, treft ons ook in het Vredesdorp Kuron in Zuid Soedan. En mijn geplande reis dit voorjaar heb ik nog niet gecancelled. Ik kom naar jullie toe.’ Sara: ‘Dit is tekenend voor Taban en andere kerkleiders met wie PAX samenwerkt. Zij gaan de mensen niet verlaten, níet in oorlog en ook níet in deze corona tijd. Ze weten wat er aan gaat komen. We weten ook dat de meeste Zuid Soedanezen in de rurale gebieden niet geschoold, maar wel levenswijs zijn. In deze pandemie is het goede voorbeeld van kerkleiders van groot belang’.   

Ahmed – Syrië

Collega Evert-Jan Grit belt wekelijks met Ahmed in Idlib, Syrië. Ahmed moet lachen als hij gevraagd wordt om tips over hoe met de crisis om te gaan, want hij had zichzelf nog niet als een expert gezien. ‘Zorg voor elkaar, en houd contact, maar wees voorzichtig met elkaar. Nog een tip, en het klinkt misschien vreemd om dit van een Syriër te horen: luister naar je regering en de experts. Jullie hebben een regering die er voor de mensen is, niet zoals bij ons, maar daar hoef ik je niets over te vertellen. En de belangrijkste tip: houd hoop. Dit heeft mij altijd op de been gehouden. Het beste medicijn tegen angst is hoop. Vaak tegen beter weten in. Blijf bezig en kijk naar voren. Het werkt. Hou hoop en weet dat er een tijd komt dat alles weer beter is. De gehele blog is hier te lezen. 

James Ninrew – Zuid Soedan

James Ninrew is een voorganger van de gereformeerde kerk in Zuid Soedan. Bijna zijn gehele leven kent hij de onzekerheden van oorlog in zijn land. Hij heeft geleerd om vertrouwen en hoop te houden, ook als alles tegen lijkt te zitten. Hij is meerdere keren wekenlang ontvoerd geweest en wist niet of hij zou overleven. Hij liet zich eens dagen meedrijven op plakken vegetatie in de Nijlrivier om aan gewapende milities te ontsnappen. Meerdere malen bezocht hem de dood van vrienden en familie om hem heen. ´In mijn hopeloosheid vertrouwde ik steeds op Gods bescherming.' Ondanks deze ellende heeft hij steeds de rust en het vertrouwen gevonden. Het is in die geest dat Psalm 91, een lied uit de Bijbel, hem dicht aan het hart ligt. ´Wees niet bang´, klinkt er. Huub Oosterhuis vertaalt (een deel van) Psalm 91 zo:  

De nacht valt, met haar spoken, 

Wees niet bang-

Nieuwe morgen, weer een dag, er wordt op je geschoten,

Wees niet bang-

Koorts gloeit aan in de middag, Pest waart rond in het donker,

Wees niet bang.  

Wat James meemaakt in een ons bekend conflictgebied zijn fundamentele negatieve contrastervaringen. Ze steken af bij het leven zoals het eigenlijk had moeten zijn. Hij ontdekt in die ervaringen iets waarop hij kan bouwen. Hij drukt dat uit in een taal van de psalmist. En de taal van Oosterhuis.  

Marc Stenger – Pax Christi Internationaal

Co-president Pax Christi Internationaal Monseigneur Marc Stenger legt in zijn boodschap de nadruk op de effecten van de globalisering en hoe we als mensen aan elkaar verbonden zijn. Een crisis om van te leren en om er met elkaar op te letten hoe wij de zwakkeren kunnen beschermen. Hierin klinkt ook een gebed voor hen die moeten schuilen onder bombardementen en genoodzaakt bij elkaar moeten zitten, en hen die gevlucht zijn en in vluchtelingenkampen opeengepakt bij elkaar zitten. 'Hopelijk zal niets hetzelfde blijven, na deze harde ervaringen. Laten we reflecteren op de post-corona periode en niet zonder meer terugkeren naar onze oude routines en gewoonten.'

< terug naar nieuwsoverzicht