< terug naar nieuwsoverzicht

Financiele ondersteuning voor activiteiten over Syrie

31-05-2013

Dit jaar ligt de focus van de Vredesweek op Syrië. Er is voor Ambassades van Vrede die een activiteit over Syrie organiseren een bedrag van maximaal 500 euro beschikbaar gesteld door IKV Pax Christi. Ambassades van Vrede kunnen de voorwaarden en criteria om kans te maken op de ondersteuning hieronder lezen. Mail z.s.m. (maar uiterlijk 1 augustus as.) alle gevraagde informatie naar vredesweek@ikvpaxchristi.nl


Voorwaarden/ criteria:
a) Als u een beroep wilt doen op een financiële ondersteuning van IKV Pax Christi voor uw activiteit(en) over Syrië, stuur ons dan zo snel mogelijk (maar uiterlijk 1 augustus 2013) een korte omschrijving van de activiteit(en). Deze omschrijving geeft doel, doelgroepen en programma van de activiteit weer en bevat tevens een schatting van het aantal mensen dat u met de activiteit probeert te bereiken, direct en indirect.
-Direct bereik = aantal mensen dat aanwezig zal zijn bij de activiteit
-Indirect bereik = aantal mensen dat u via pers, website en andere media bereikt (vermeld oplage kranten, tijdschriften, aantal bezoekers website).
b) Uw projectvoorstel moet ook een inzichtelijke begroting bevatten, alsmede bank- of girorekening waar een eventuele bijdrage op gestort moet worden. Een voorstel hoeft niet lang te zijn, maar moet wel helder zijn en alle noodzakelijke informatie bieden.
c) Van de totaalbegroting ontvangt u maximaal 75% van IKV Pax Christi, met een maximumbedrag van 500 euro, en u levert dus een eigen bijdrage van minimaal 25%. (Rekenvoorbeeld: als uw begroting in totaal 650 euro is, ontvangt u maximaal 487,50 euro (75%) aan financiële ondersteuning van IKV Pax Christi. De overige 162,50 euro (25%) dient u zelf in te zamelen.)
d) De activiteit(en) hebben betrekking op Syrië en vind(t)(en) plaats in het kader van een Ambassade van Vrede. U zorgt ervoor dat het materiaal van het Ministerie van Vrede zichtbaar is bij al uw activiteiten. U hebt daarvoor het Ambassadepakket met 2 grote Ambassade-posters, perskit, posters & collectefolders ontvangen.
e) Wij zullen de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelen en u voor 1 september uitsluitsel geven. U stuurt de aanvraag aan Dorien Jansen (vredesweek@ikvpaxchristi.nl). .
f) Als uw ambassade voornemens is om ook na de Vredesweek aandacht te blijven besteden aan Syrië, zullen we dat in ons oordeel laten meewegen. We moedigen de ambassades graag aan om zich voor langere tijd bezig te houden met Syrië – waarbij wij dat naar vermogen zullen ondersteunen.
g) Uiterlijk vier weken na de Vredesweek, 28 oktober 2013, stuurt u ons een verslag van de activiteit(en) inclusief indien mogelijk foto- (en video-)materiaal, alsook berichtgevingen in de media (krantenartikelen, online berichtgeving, televisie en radio).

 

< terug naar nieuwsoverzicht