< terug naar nieuwsoverzicht

Ambassade van Vrede én Stad van Compassie, hoe doe je dat?

16-04-2019

In Zoetermeer zet de Ambassade van Vrede zich ook in om Zoetermeer Stad van Compassie te laten zijn. Dat klinkt mooi, maar wat houdt het precies in?


Photo’s by Leonie, i.o.v. ILOZ-Zoetermeer


PAX is aanwezig bij een dialoog- en netwerkavond op 28 maart, als ook Stichting Buurtwerk officieel haar handtekening zet onder het Handvest voor Compassie. We spreken met Flip Bakker, bestuurslid bij de Ambassade van Vrede (lokaal bekend onder de naam ILOZ, het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) en initiatiefnemer om Zoetermeer deze titel te geven. Hij legt uit waarom hij het zo bijzonder vindt dat Zoetermeer nu Stad van Compassie is.

Stad van Compassie, wat houdt dat in?

De tekst in het handvest is gebaseerd op de Gulden Regel “Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan”. Het maakt deel uit van een organisatie die aandacht geeft aan daden van compassie en initiatieven in de lijn van het internationale Charter for Compassion.

Wat voegt de titel Zoetermeer Stad van Compassie toe?

Het Handvest begon in Zoetermeer bij het ILOZ en maakt als het ware een ronde door de verschillende delen van de samenleving in de stad. Alle organisaties zetten hun handtekening onder het document, en zo werkt het als een katalysator, als een manier om de aandacht voor compassie weer even terug in de actualiteit te krijgen. Vanavond komen we bij elkaar, omdat het goed is om elkaar op te zoeken zo vlak na de aanslagen in Christchurch en Utrecht. En ook vanavond is er weer een handtekening bijgezet door Buurtwerk.

Het Handvest is een katalysator in de zin dat het ervoor zorgt dat mensen bij elkaar komen en stilstaan bij het belang van compassie in onze inzet tegen ongelijkheid en polarisatie. De richtlijnen in het Handvest hebben ook een mooie spiegelfunctie. Door het tekenen erken je dat er in het verleden soms niet vanuit compassie is gehandeld en geleefd. Het is belangrijk hierbij stil te staan. Het maakt namelijk ruimte voor vergiffenis, iets dat tijdens deze dialoogavond ook voorbij kwam. Door deze erkenning en zelfreflectie kan je jezelf verbeteren en zo niet opnieuw dezelfde fouten te maken.

Hoe heb je het aangepakt om Zoetermeer een Stad van Compassie te laten worden?

Als Ambassade van Vrede was het makkelijk om verbinding te maken met de politiek en aandacht te vragen voor dit voorstel. De Ambassadeur van Vrede in Zoetermeer heeft dit idee opgepakt en contact gezocht met partijen met dezelfde belangen en interesse in dit initiatief. Samen hebben ze dit idee bij de burgemeester gebracht en zo is het project tot stand gekomen.

Waarom helpt dit jullie inzet voor vrede als Ambassade van Vrede?

De voornaamste toevoeging komt toch weer terug bij dat katalysator effect. De extra aandacht en bewustzijn die het Handvest teweeg brengt zorgt voor versterking en verdere verbinding.

Bedankt voor het gesprek!

 

< terug naar nieuwsoverzicht