< terug naar nieuwsoverzicht

'Als ouders moeten we een rolmodel zijn voor de volgende generatie'

30-04-2018

In Zoetermeer is het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) bij PAX betrokken als Ambassade van Vrede. Mohammed Boudadi, sinds 2007 voorzitter van de El Qiblamoskee in Zoetermeer, is al vanaf het begin bij het ILOZ betrokken. Wat betekent vrede voor hem?


3115

Waarom bent u betrokken bij de Ambassade van Vrede Zoetermeer?

Ik vind het ILOZ, de Ambassade van Vrede, heel belangrijk omdat het religieuze gemeenschappen in Zoetermeer met elkaar verbindt, zodat wij in dialoog met elkaar blijven gaan. Onze moskee ligt pal naast de Oase, een protestantse kerkgemeenschap. Tijdens de Vredesweek hebben de imam en de dominee op het pleintje voor de deur gezamenlijk een woord gesproken. Ik vind het geweldig om zo samen op te trekken.

Wat hebben jullie allemaal al gedaan?

We hebben al meerdere keren meegedaan met de Vredesweek, ook bijvoorbeeld met een vredeswandeling. Vorig jaar heeft een vluchteling uit Syrië een monument gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Dit monument is langs verschillende geloofsgemeenschappen gereisd om daar te worden tentoongesteld. Het monument laat goed zien dat oorlog alles verpest: er staan een kerk, moskee en een synagoge op die allemaal verwoest zijn. Vanuit het ILOZ doen we ook nog andere activiteiten buiten de Vredesweek. Zo hebben we bijvoorbeeld gesproken over de figuur Jezus en vergeleken wat verschillende religies over Jezus vertellen. Zo ontdek je de overeenkomsten, die tonen dat onze tradities uit dezelfde bron stammen.

Op welke manier zijn mensen uit de moskee betrokken bij het thema vrede?

In onze moskee komen mensen van verschillende etnische achtergronden. Voor sommigen van hen is oorlog niet ver weg, bijvoorbeeld omdat ze dit in hun land van herkomst hebben meegemaakt. Ook zijn de kinderen van sommige ouders naar Syrië afgereisd. Onze moskee is daarom nauw betrokken bij het netwerk dat zich inzet om radicalisering te bestrijden. Het monument van de gevluchte Syriër heeft een paar maanden in onze moskee gestaan.

Hoe ga je om met het maatschappelijk klimaat waarin de islam soms behoorlijk onder vuur ligt?

Islam is een godsdienst van vrede. Als wij iemand begroeten, wensen wij hem of haar de vrede toe. Terreur is geen islam. Ieder mens kan in principe met zijn verstand onderscheiden wat goed en kwaad is en daarin de juiste keuze maken. Als ouders moeten wij onze kinderen leren om zich niet teveel druk te maken om onruststokers als Wilders. Net zoals hij kunnen wij via de democratie invloed uitoefenen en onze stem te laten horen. De democratische rechtstaat beschermt de rechten van minderheden en is daarom een goed systeem. Uiteindelijk komt het er simpelweg op neer, dat we diversiteit moeten respecteren en goed samen moeten kunnen leven. Anders komt er alleen maar ellende van.

Welke boodschap zou je aan andere Ambassades mee willen geven?

Ik denk vooral, dat wij ons intensief moeten (blijven) richten op de opvoeding van kinderen. Veel kinderen hebben geen kennis van vrede en krijgen daar geen les in. Als ouders moeten wij een rolmodel zijn en de volgende generatie tonen, dat we als religieus diverse gemeenschappen respectvol met elkaar om kunnen en moeten gaan. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind, en waar we samen in op moeten trekken!

< terug naar nieuwsoverzicht