< terug naar ambassades

Ambassade Zutphen

Locatie: Zutphen

Als gemeenschap ‘De Berkel’ van het vrijzinnig religieus humanistische Apostolisch Genootschap willen we net als PAX werken aan een menswaardige en vreedzame samenleving.    

 


Niet polariseren maar in positieve zin het verschil maken. Bijdragen aan vrede door daarvoor aandacht te vragen in eigen hart en in eigen omgeving door thema-activiteiten, in ieder geval in de vredesweek. We beginnen in 2019 met een viering in de vredesweek en wellicht een workshop geweldloos communiceren. We hopen dat de ambassade gaandeweg  zal uitgroeien tot een platform met andere organisaties / vredewerkers zodat vrede een krachtige stem krijgt.