< terug naar ambassades

Ambassade Leiden

Locatie: Leiden

Op 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland jaarlijks een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van Verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!


De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Rooms-Katholieke Parochie en de Protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. De Vredeswake wordt ook dit jaar weer ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief werd in 2017 mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwennetwerk Leiden, Leidse Studenten Ekklesia, Levensbeschouwelijk Platform en C4C Leiden.

Een uur stilstaan bij vrede

Een uur delen wat ons zorgen baart

Een uur bidden om respect en begrip

Een uur opstaan voor de zwakkeren

Een uur teken van verzoening zijn

Een uur samen voor de ander staan.