< terug naar ambassades

Ambassade IJmuiden

Locatie: IJmuiden

De Ambassade van Vrede in IJmuiden wordt gedragen door verschillende mensen van verschillende (religieuze) organisaties. Het Apostolisch Genootschap, de oudkatholieke parochie, Vrouwen voor Vrede IJmond, de plaatselijke moskee en een documentairemaker

 


Het initiatief om de Vredesweek te vieren in IJmuiden lag in 2016 bij het Apostolisch Genootschap IJmuiden. Wij bieden religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. 

Tijdens de Vredesweek willen we zoveel mogelijk buurtbewoners betrekken en inspireren. Wij willen graag een bijdrage leveren aan ontmoetingen tussen die verschillende mensen, en daarmee onderling begrip bevorderen.