< terug naar ambassades

Ambassade Heusden

Locatie: Heusden

Al enige jaren organiseerden het Missiecentrum Drunen en de werkgroep werelddiaconaat van de Protestantse kerk in Drunen een vredeswandeling. In 2014 gebeurde dat voor het eerst als Ambassade van Vrede.


De Ambassade van Vrede is inmiddels samengesteld uit de oecumenische vredeswerkgroepen van de Rooms-Katholieke en Protestantse kerken in Drunen en Vlijmen in samenwerking met met de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Ook andere partijen zoals VluchtelingenWerk, schoolbesturen en het college van B&W worden uitgenodigd om mee te doen.