< terug naar agenda

Walk of Peace Utrecht Overvecht
Datum: 25 September
Tijd: 9:00 - 11:00
Door: Vreedzame Wijk Utrecht Overvecht
Type: Walk of Peace

In Utrecht Overvecht werken [ze] al 10 jaar samen met kinderen, ouders, scholen en wijkpartners aan een Vreedzaam pedagogisch klimaat. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien. 

Vanuit het programma van de Vreedzame school en wijk leren kinderen wat het betekent  om te leven in de democratische samenleving. Kinderen krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en hun leefomgeving.

Vanuit die gedachte hebben [ze] een wijkkinderraad. Deze kinderraad bestaat uit 22 kinderen die samen alle 11 basisscholen in Overvecht vertegenwoordigen. Deze kinderen denken met elkaar na over kwesties die zij belangrijk vinden in de wijk en wat kinderen daar zélf aan kunnen bijdragen. [Ze] stimuleren kinderen om na te denken wat voor álle kinderen van 4 tot 12 jaar in de wijk belangrijk is. Het algemeen belang voor kinderen staat centraal."

Op 25 september zullen kinderen, ouders en leerkrachten samen lopen naar het Gagelpark. 

In het Gagelpark zal de Vreedzame kinderraad het nieuwe wijkmanifest aanbieden aan de (loco)burgemeester. Dit wordt gevolg door de uitreiking van de 'Be a Nelson' award, waar helden uit de wijk in het zonnetje worden gezet. Verder zal er een muzikaal optreden zijn en de onthulling van een gezamenlijk kunstwerk wat ter plekke in elkaar wordt gezet.  


Let op: tijdens dit evenement kan er een fotograaf aanwezig zijn. Wilt u niet herkenbaar in beeld, meld dit dan vooraf via vredesweek@paxforpeace.nl of geef dit aan bij de start van het evenement aan de fotograaf.

Locatie:
Eigen basisschool in Utrecht Overvecht


Utrecht