< terug naar agenda

Walk of Peace Naarden Bussum
Datum: 23 september
Tijd: 11:30
Door: Raad van Kerken
Type: Walk of Peace

Drie genomineerden voor Vredesprijs 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent

een initiatief van de organisatoren van de Vredeswandeling 2018  op zondag 23 september 12.00 uur

 

Naarden/Bussum, 12  september 2018. Op 23 september, de Dag van de Vrede van de internationale Vredesweek, wordt na afloop van de Vredeswandeling Naarden-Bussum-Hilversumse Meent als uiting van verbinding en solidariteit voor de 1ste keer in Naarden en Bussum de Vredespaal toegekend. Genomineerd zijn voor de Vredespaal 2018 een drietal  activiteiten welke met hun initiatieven meebouwen aan een betere samenleving in Bussum e.o.

 

Administratie voor elkaar

Vanuit Versa wordt dit project vooral met vrijwilligers uitgevoerd. Het gaat erom mensen, waaronder veel voormalige vluchtelingen/statushouders,  te helpen bij het opzetten van hun administratie en het invullen van formulieren om zo  hun financiën en andere administratie op orde te krijgen en te houden. 

 

Elk Gooisch Matras Komt Van Pas  

De wereld een beetje eerlijker maken door spullen in te zamelen en te herverdelen. Samengewerkt wordt met vrijwilligers, welke zich inzetten voor vluchtelingen en mensen die wegens een laag inkomen klant zijn bij een Voedselbank. te helpen aan allerlei spullen die zij nodig hebben om hier weer zelfstandig een leven op te bouwen.

 

Wereld BBQ Bussum   

Een laagdrempelige activiteit zonder winstoogmerk, intercultureel. Intergenerationeel en niet te vergeten: vrolijk. Er wordt samengewerkt met verschillende groepen in Bussum. Met gebruik van Facebook, flyers en de lokale pers, met toenemend succes breed onder de aandacht gebracht, Met speelse elementen worden mensen met elkaar in contact gebracht onder het genot van hapjes en drankjes uit bijna alle windstreken waar de inwoners van Bussum oorspronkelijk vandaan komen.

 

Doel van de Vredeswandeling 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent is om met inwoners met verschillende achtergronden in deze regio met elkaar in contact te komen door een gezamenlijke wandeling langs de binnenring van Naarden Vesting, met een tweetal onderbreking voor samenzang, o.l.v. zangpedagoge Karin Brunt en dans begeleid door voormalige vluchtelingen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat iedereen die deelneemt het erg leuk en interessant vindt om elkaar te ontmoeten. En na afloop lekkere hapjes met elkaar te delen, te luisteren naar optreden van een kinderkoor, kijken naar een steengoede film  Picture of the East, een samenvatting de dramatische Syrische situatie.

 

Zondag 23 september ben je uitgenodigd deel te nemen aan de Vredeswandeling 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent met het thema ‘Vrede maak je samen’. De wandeling start om 12.00 uur bij het Vestingmuseum (mocht u een museumkaart bezitten meen deze dan mee). De organisatie  bestaat uit ruim 20 verschillende organisaties: van scholengemeenschap tot voedselbank, van gemeente tot kerk en moskee: iedereen doet mee! U ook!

 

Namens de initiatiefnemers

 

Annet Betsalel               - Joodse Gemeente Bussum,

Arjen Schouten            - Humanistisch Verbond Afdeling 't Gooi, Vecht, Almere

Abas Kheder                 - Internationale Groep Gooise Meren

Mohammad Abu Hajeer

Iyad Abdullah,

Co van 't Woud             - Schuldhulpmaatje

Martijn Rotteveel           - Loges Vrijmetselarij Naarden Bussum

Lennert Bont                 - Versa Welzijn Jongeren participatie Gemeente Gooise Meren

Paul Konings                - Apostolisch Genootschap Bussum /Voedselbank Naarden, Bussum Hilversumse Meent

Wilbert van Waes          - Raad van Kerken Naarden, Bussum Hilversumse Meent,

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie:  https://www.facebook.com/VredeswandelingNaardenVesting/

Aan de voorbereiding van deze Vredeswandeling zijn uitgenodigd mee te werken aan de voorbereiding en/of hebben hun medewerking toegezegd

CCIV Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk Naarden Bussum; Diaconie van de Protestantse Kerk Naarden; Gemeente Hilversum ; Gemeente Gooise Meren ;  Humanistisch Verbond Gooi, Vecht, Almere e.o.; Interkerkelijk Vredesberaad ;  Internationale Groep Gooise Meren -  Syrische vrijwilligers; Interreligieuze vrouwendialoog;  Islamitische Vereniging voor Marokkanen Moskee Atakwa Bussum; Jongeren participatie Gemeente Gooise Meren; Joodse Gemeente Bussum; Loges Vrijmetselarij Naarden Bussum; Moskee as-Salaam – Naarden; Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede; Protestantse Kerk Naarden ; Raad van Kerken  Naarden - Bussum – Hilversumse Meent; Schuldhulpmaatje; Stichting Nieuw in ’t Gooi; Stichting Pro Bussum ; Versa Welzijn Sociaal werk / Jongeren werk; Voedselbank Naarden - Bussum – Hilversumse Meent ;

Locatie:
Vanaf Vestigingsmuseum
Westwalstraat 6
1411 PB
Naarden