< terug naar agenda

Walk of Peace Leeuwarden
Datum: 21 september
Tijd: 13:30
Door: RvK Friesland, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslan, RvK Leeuwarden.
Type: Walk of Peace

Walk of Peace: Mienskip in Bilgaard

Een wandeling in Bilgaard. Niet zomaar een wandeling maar een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Vanuit de raad van kerken Fryslân wordt dit georganiseerd om armoede als onrecht op de kaart te zetten. Om samen te staan voor een rechtvaardige vrede. Wandelend onderweg om een statement te maken en elkaar te ontmoeten. Hier lopen mensen mee die zich geraakt voelen rond de oneerlijkheid van armoede in onze stad en mensen vanuit de wijk zelf gaan samen op weg. Al wandelend langs verschillende plekken in de wijk Bilgaard, waar we stil staan bij het thema armoede op verschillende manieren, staan we in verbondenheid met elkaar. De Walk of Peace wordt breed gedragen. Naast de raad van kerken Fryslân en de raad van kerken Leeuwarden, zijn ook Solidair Friesland, Arme kant van Fryslân, Welzijn Noordoost, vrijwilligers van het wijkgebouw, Dick Bootsma, de voedselbank, wijkbedrijf, Leger des Heils, lagere scholen in de wijk, Werkgroep ‘multiculti’, verschillende andere kerken of religieuze groepen en mensen vanuit de politiek betrokken. Vanuit de gedachte van ‘Mienskip’ zijn we aanwezig.

De visie van de pelgrimage komt vanuit de wereldraad van kerken. Wereldwijd zijn er meerdere wandelingen naar het idee van ‘the pilgrimage of justice and peace’. De onderliggende gedachte is de drieslag Via positiva, Via Negativa en Via transformativa. Ten eerste kijken naar de mooie dingen. We zijn gezamenlijk positief en zegenend aanwezig. We kijken naar de mooie verhalen uit de wijk en reageren op de bijzondere initiatieven en persoonlijke veranderingen en overwinningen. (Via Positiva) Ten tweede zijn we ons bewust van de pijn en verdriet die armoede met zich meebrengt. Door dit door ons heen te laten gaan wordt ons gevoel voor rechtvaardigheid gevoed. (Via Negativa) We gaan samen meewerken aan een duurzame verandering. (Via Transformativa)

De pelgrimage is een begin van een concept om duurzaamheid te creëren.  Daarom blijven we in contact en denken we mee op welke wij mee kunnen helpen om praktisch aanwezig te zijn. Vanuit Solidair Friesland wordt er nu gewerkt aan een project om concreet iets te betekenen voor tieners in armoede. In samenwerking met de mensen uit de wijk, en de initiatieven die er al zijn, blijven we kijken waar we iets kunnen betekenen. Dit betekent dat het effect van de Walk of Peace een beweging wordt die aansluit bij behoeften die er zijn. Samen het gevoel van Mienskip handen en voeten geven. Woorden en daden.

Voor wie mee wil doen aan de Walk of Peace: de opening is om 14.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 te Leeuwarden. Vanaf half twee staat de koffie of thee voor u klaar.

Locatie:
het Leger des Heils
Wollegaastdam 1
8918 GT
Leeuwarden