< terug naar agenda

Vredesmissie: Hope foundation
Datum: 19 september
Tijd: 15.00--16.00 en 19.30-20.30
Door: Ambassade Assen
Type: Lezing

Hope Foundation helpt getraumatiseerde en gehandicapte kinderen om een waardevol leven op te bouwen door lessen en therapie in Kunst en Cultuur. Zij zorgen dat de effecten van oorlog gedragen en verwerkt kunnen worden zodat een waardevol leven mogelijk wordt. De stichting is voornamelijk actief in Gaza en Palestijnse Vluchtelingenkampen.

De Hope Foundation is 20 jaar geleden begonnen met het inrichten van een Open Studio in Khan Younis, gevestigd in het gebouw van de Rode Halve Maan. De afgelopen jaren zijn er vele kunstprojecten binnen en buiten deze Open Studio gerealiseerd. De Palestijnse Gebieden blijven een bron van zorg. De blokkade van Gaza maakt dat er, hoe we het ook proberen te stroomlijnen, altijd geïmproviseerd moet worden. Aan de andere kant probeert het team in Khan Younis dit gegeven ook steeds te zien als een uitdaging. De onrusten rond het planom de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jerusalem te verplaatsen leidden ertoe dat de scholen enige weken sloten en zo ook de Open Studio.

In 2017 zijn twee bezoeken aan Gaza gerealiseerd. In 2018 zijn er eveneens twee bezoeken gerealiseerd. Het aantal kinderen dat de Open Studio bezoekt blijft constant, tussen de 250 en 350 kinderen per week. De focus blijft vooral liggen op kinderen met een beperking. De leefomstandigheden en ook de medische zorg gaan eerder achteruit dan vooruit. 

Het artistieke uitgangspunt van de Open Studio is gefocust op ontwikkeling van de kunsten. Door de laboratoriumfunctie centraal te stellen probeert de leiding van de Open Studio gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van de kunsten buiten de Palestijnse Gebieden. Speerpunt van de Open studio blijft het uitdragen van een voorbeeldfunctie en inspireren, kinderen het gevoel geven dat er nog zo veel meer mogelijk is dan je in eerste instantie denkt.

Website: Noabershop
Locatie:
Noabershop
Rolderstraat 9
9401 AM
Assen