< terug naar agenda

Sprekersbank: "Oorzaken conflict en het voorkomen van escalatie"
Datum: 25 September
Tijd: 19.30 uur
Door: Ambassade Heerenveen
Type: Debat

Inleiding en dialoog. Thema: Hoe draag jij bij aan de vrede? Inleider is Dion van den Berg, beleidsadviseur van PAX.

Hoe worden we ons bewust van gedachten en uitingen die polariserend, stigmatiserend, discriminerend, e.d. zijn? En hoe op een dusdanige manier op maatschappelijke verschijnselen en gebeurtenissen te reageren die vrede dichterbij brengt? Daarnaast meer inzicht in redenen, drijfveren, gevoelens die mensen kunnen aanzetten tot negativisme, agressie, zich afzetten tegen en geen verantwoordelijkheid nemen. Hoe daarmee om te gaan als je in contact bent met deze mensen?

Locatie:
Apostolisch Genootschap, Heerenveen
Piet van der Hemstraat 2
8442 JT
Heerenveen