< terug naar agenda

Oecumenische viering
Datum: 19 September
Tijd: 10.00 uur
Door: Ambassade Vlaardingen
Type: Dienst

Er is altijd licht – oecumenische viering bij het begin van de Vredesweek Het is een goede gewoonte om de Vredesweek elk jaar te beginnen met een oecumenische viering. Ook dit jaar komen mensen uit de Bethelkerk en uit onze parochie samen in de Lucaskerk. Ds. Guus Fröberg zal voorgaan, samen met pastor Henri Egging, en de overdenking verzorgen. De cantorij Ambacht-Oost zal zingen. Een vraag die de Vredesweek ons dit jaar stelt is: Wat doe jij in vredesnaam? Het is een oproep om in actie te komen. Maar het kan ons soms ook verlammen. Wij moeten immers zo veel! Er is nog zo veel onvrede. Mensen in conflictgebieden worden speelbal in de strijd. En ook dichter bij huis worden veel mensen buitengesloten. Zou het ons kunnen lukken om ons eigen gelijk en ons eigen belang niet meer centraal te stellen? Kunnen wij de waardigheid leren zien in elke persoon die zoekt naar vrijheid? Kunnen onze harten warm en zacht worden, zodat wij vrede en verzoening kunnen nastreven? Wij zeggen het Amanda Gorman na: Komt de dag, dan stappen we uit de schemer… Want er is altijd licht. Als we maar moedig genoeg zijn om het te zien….om het te zijn.

Website: https://www.pknvlaardingen.nl/ambachtoost
Locatie:
Bethelkerk
Burg. Verkadesingel 26
31335 KZ
Vlaardingen